Indien u ervoor kiest om een hond te adopteren die rechtstreeks uit Spanje komt dient u er rekening mee te houden dat deze honden waarschijnlijk nog nooit in een huisgezin hebben gewoond. Zij kunnen de eerste tijd erg bang zijn, en/of onzindelijk zijn, en/of niet alleen thuis kunnen zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze honden een intensieve begeleiding nodig hebben. U krijgt hierdoor echter wel een enorme band met de hond. Het kan natuurlijk goed zijn dat u liever een meer gesocialiseerde hond wilt, dan kunt u kiezen voor een hond die in een pleeggezin verblijft. Deze honden zijn niet alleen gesocialiseerd (afhankelijk van hoelang ze in het pleeggezin verblijven), maar er is ook meer over het karakter van de hond bekend en over zijn of haar sociale eigenschappen.

Hondenliefhebbers weten dat een hond geen speeltje is. Wij weten dat deze honden nog minder dan een gebruiksvoorwerp zijn geweest. Wees er alstublieft goed voor!

Aandachtspunten

Misschien overweegt u, na het lezen van alle informatie, om ook een Spaanse galgo of greyhound te adopteren. Om u te helpen een gefundeerde beslissing te nemen, hebben we nog enkele aandachtspunten op ’n rijtje gezet. Wij streven ernaar om honden met een redelijk tot goede gezondheid naar Nederland te laten komen. Dit betekent dat het hier alleen om de in Spanje gezond verklaarde honden gaat. De honden zijn in het bezit van een paspoort en bijbehorende papieren, zijn gechipt, gesteriliseerd c.q. gecastreerd (met uitzondering van pups), ontwormd en ontvlooid en ingeënt. Op dat moment is de bloedtest voor leishmaniose negatief, maar het is belangrijk te beseffen dat dit een momentopname is. Deze ziekte kan zich in het lichaam van de hond verborgen houden en zich later alsnog openbaren bij een verminderd immuunsysteem van de hond.

Gezondheidsverklaring

Een 100% gezondheidsverklaring is dus niet te geven. Waarom niet, zult u zich afvragen. Wel, deze honden hebben allemaal, laten we zeggen, een zeer monotoon leven achter de rug. Ze zijn groot geworden met eenzijdig voedsel, hadden een slechte huisvesting, hebben nagenoeg geen medische verzorging gehad waaronder preventieve entingen enz. Pas tijdens het verblijf in het opvangcentrum is voor hen een beter leven begonnen. Echter, niet alle lichamelijke en geestelijke gevolgen van hun ‘oude leven’ zijn direct zichtbaar. Zij worden zo grondig mogelijk getest en onderzocht om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hun totale conditie. Maar toch kunnen zich in een later stadium, soms wanneer de hond al in Nederland is, symptomen openbaren die nader onderzoek noodzakelijk maken. Soms gaat het hier om grondige gebitscontroles, soms is een hond gebaat bij dieetvoer enz. Kortom, wij willen nogmaals onderstrepen dat u met het adopteren van een galgo Espagñol of greyhound, een kansloze hond met een naar verleden een nieuw thuis geeft.

Niet geheel ‘schadevrij’

Sommige honden blijken niet geheel ‘schadevrij’ door alle vroegere ellende te zijn gekomen. Ondanks alle ellende die ze vaak moesten doorstaan, is het toch bewonderenswaardig dat ze zich over het algemeen zo snel aanpassen. Dit is vooral toe te schrijven aan hun hoge intelligentie, waardoor ze snel leren. Verder zijn het zeer gevoelige, lieve en aanhankelijke honden, die in principe vrij lui van aard zijn. Dit neemt niet weg dat een fijne dagelijkse wandeling bijzonder op prijs wordt gesteld.

De honden worden in de shelters zo goed mogelijk geobserveerd om een juiste indruk te krijgen van het karakter en de gemoedstoestand. Alhoewel dit zo zorgvuldig mogelijk wordt gedaan, is het natuurlijk een grote overgang voor de hond om van een shelter in een warm nest terecht te komen. Het karakter van de hond kan zich dan echt ontplooien en kan dus iets anders zijn dan in de shelters is waargenomen. Hoe dit ook naar voren komt, altijd gaat het gepaard met een blijk van enorme dankbaarheid!

Ook wordt er vaak een zgn. “kattentest” gedaan om te kijken hoe de hond op de aanwezigheid van een kat reageert. Hier moet een slag om de arm gehouden worden. Ook al gedraagt de hond zich in de shelter (of in het pleeggezin) keurig en probleemloos met katten, dit is geen garantie dat de hond in een andere situatie (buitenshuis!) zijn/haar jachtinstinct niet zal volgen!

Tot slot adviseren wij u, dat indien u besluit een tweede hond erbij te willen nemen, het verstandig is dit na een periode van tenminste 6 maanden te doen, zodat de eerste hond goed gewend is aan alle aandacht, liefde en begeleiding.