Jaarrekening 2012

De kascommissie (Hans Speckmann, Kees Langeveld en Hans van Rijsinge) heeft op zondag 17 februari 2013 de stukken met betrekking tot het boekjaar 2012 van GRH gecontroleerd. Dit vond plaats in de aanwezigheid van de penningmeester (Mieke Kerkhoven). De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen.

Resultatenrekening  2012

Stichting Greyhounds Rescue Holland

Periode: 1-1-2012 t/m 31-12-2012

Resultatenrekening 2012Stichting Greyhounds Rescue Holland
Omschrijving Subcategorie Baten Lasten
Adopties Adoptiegelden

€ 39.702,50

Diverse adoptiekosten

€ 12.694,88

Bijdrage shelters

€ 20.775,00

Medisch noodfonds/doghotel

€ 9.376,79

Algemene kosten/bestuurskosten Bankrente en financiële opbrengsten

€ 1.323,34

Bankkosten/bestuurskosten

€ 2.275,38

Kamer van Koophandel

€ 24,08

Verzendkosten GN

€ 67,23

WA-verzekering

€ 104,84

Website

€ 202,34

Dierenkliniek Deelname dierenkliniek

€ 12.500,00

Website dierenkliniek

€ 12,50

Donaties Donaties

€ 13.961,00

Medisch noodfonds

€ 8.806,09

Verzendkosten jaarcyclus
€ 6,00
Hulpgoederen Transportkosten

€ 4.429,16

Kosten bus Motorrijtuigenbelasting

€ 261,82

Onderhoud

€ 46,94

verzekering

€ 461,60

Public Relations Evenementen

€ 3.381,78

Opbrengst cartridges Cartridges en mobieltjes

€ 1.025,25

Shop/kraam Omzet shop/kraam

€ 7.318,99

Inkoop & porti shop/kraam

€ 4.854,07

Totaal

€ 72.143,17

€ 71.468,21

Exploitatie-overschot

€ 674,96

 

Toelichting bij de jaarrekening:1. Er is extra geld gereserveerd voor het medisch noodfonds. Hieruit is € 9.376,79 betaald aan o.a. het doghotel voor diverse honden, medische kosten voor pleeghonden en extra financiële ondersteuning aan de shelters.2. Hoewel de adoptie van een hond de stichting zo’n € 305,00 tot € 355,00 kost, hebben we net als voorgaande jaren het adoptiegeld niet verhoogd maar op € 225,00 gehouden.3. Door de wereldwijde economische crisis zijn we opnieuw geconfronteerd met adoptiegeld dat laattijdig is betaald. Ondanks een goede opvolging is tot op heden van één hond het adoptiegeld nog niet ontvangen. Daarnaast worden de adoptiegelden vaker in termijnen betaald.

4. Dit jaar hebben we de volgende aankopen gedaan: – 300 Europese paspoorten en microchips (waarvan 100 setjes voor de opening van dierenkliniek Amicos) – 500 kilo nat voer voor de shelters – 1270 kilo droog voer voor de shelters (gekocht in Spanje).

5. In 2011 zijn er 2 transporten van hulpgoederen en benches uitgevoerd met The Kossack Stud.

6. Het batig saldo van 2012 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Donderdag 21 februari 2013
balans2012