Het nieuwe jaar is van start en mede om deze reden willen wij graag een overzicht geven van de belangrijkste van de ontplooide activiteiten in 2018.

 • twee maal in 2018 – in april en in oktober – vond er een wegtransport plaats waarbij op de heenweg de bus vol was geladen met hulpgoederen voor de shelters en op de terugweg bij elk transport 9 honden naar Nederland kwamen. Daarnaast zijn via een transporteur diverse malen grote aantallen vliegtuigbenches terug gebracht naar de shelters;
 • Er zijn in het voorbije jaar helaas minder wandelingen (slechts twee) georganiseerd dan we graag hadden gewild. Het voornemen is dat in dit nieuwe jaar te optimaliseren. Wij hebben verder de goede gewoonte om onze wandelingen in te zetten voor de inzameling van hulpgoederen voor de shelters in Spanje;
 • In 2018 hebben ca. 140 rescuehonden hun weg gevonden door de bemiddeling van GRH naar hun eigen adoptiegezin in Nederland. Dit is aanzienlijk meer dan de meeste van de hieraan voorafgaande jaren;
 • Er waren in 2018 verschillende bijzondere noodgevallen bij de honden in Spanje waar GRH zich sterk voor heeft gemaakt om de nood te lenigen door middel van inzamelingen en in een geval door de hond naar Nederland te halen en hem hier te laten opereren. Te denken valt onder andere aan de acties voor Lola, Dover, Lupa en Golfo die door ons naar Nederland werd gehaald en hier werd geopereerd;
 • We hebben enkele shelters het voorbije jaar financieel kunnen ondersteunen, mede dankzij onze donateurs. Een van de shelters die wij konden ondersteunen was de shelter in Cordòba wiens onderkomen een groot risico liep;
 • Heel bijzonder was de documentaire waar wij aan bijgedragen hebben en die voorbije zomer is gemaakt over europese zwerfhonden. Hiervoor zijn onder meer bij twee van de shelters waar wij mee samenwerken in Spanje opnames gemaakt. Naar het zich laat aanzien zal deze documentaire in het voorjaar 2019 voor het eerst op het witte doek en/of het TV scherm te zien zijn;
 • Verrassend en ontroerend was te mogen ervaren dat de Katholieke Scholengemeenschap in Etten Leur tweede goede doelen koos waarvoor zij geld in gingen zamelen. Een van deze goede doelen was GRH. Deze actie heeft tot een forse schenking geleid in december en loopt nog door in 2019;
 • het voorbije jaar was er een van bijzonder grote verandering in de samenstelling van onze vrijwilligersteams. Zo hebben we op dit moment bijvoorbeeld een geheel nieuwe samenstelling van ons adoptieteam en van ons pleegteam;
 • we hebben gepoogd meerderen van ons vrijwilligers er toe te bewegen zelf te gaan kijken in de shelters waar wij mee samenwerken in Spanje. Dit alles gebeurt voor eigen rekening van de vrijwilligers. We zijn blij te kunnen vaststellen dat we hier in zijn geslaagd. In 2018 zijn meer vrijwilligers een kijkje gaan nemen of zelfs enkele dagen gaan helpen in (een van) de shelters;
 • doorlopend stellen we alles in het werk om door middel van ervaringsverhalen van adoptanten en informatieve stukken de kennis over en begrip voor de problematiek van de Spaanse windhonden op onze site bij te houden, te actualiseren en uit te breiden. In 2018 valt hierbij o.a. te denken aan informatie over verlatingsangst, vuurwerkangst, een artikel over de onbekende ervaringen van een hond uit zijn verleden. Daarnaast hebben we enkele stukken geplaatst over de activiteiten van de shelters waar wij mee samenwerken om ook op die manier het begrip voor het onrecht dat nog dagelijks gebeurt in Spanje te vergroten;
 • begin 2018 zijn we ons, mede met het oog op de AVG, gaan beraden over een aantal wijzigingen in onze website en email. Dit heeft einde 2018 tot een verhuizing geleid van de server waar onze website draait en overstap naar een andere mailstructuur, alsmede een aantal stappen van opslag van gegevens en met name de toegang tot deze gegevens. Dit is o.a. vastgelegd in onze privacyverklaring. Het hele traject van aanpassing en professionalisering is nog niet volledig afgerond en loopt nog enige tijd door. Ook de shop van GRH behoeft aanpassing, dit kan echter pas in dit kalenderjaar worden gerealiseerd.

Tot zover het overzicht van de belangrijkste zaken die in 2018 hebben gespeeld. In 2019 zullen wij hier mee doorgaan en hopelijk er in slagen nóg meer te ontplooien.