Greyhounds Rescue Holland verwerkt, net als alle bedrijven, persoonsgegevens. Dat betekent dat wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming een verwerkingsverantwoordelijke zijn. Hierdoor hebben wij een aantal plichten met betrekking tot de verwerking.

De AVG stelt de volgende belangrijke eis aan de
verwerkingsverantwoordelijke:
“Je mag alleen persoonsgegevens verwerken als dat rechtmatig, behoorlijk en transparant is.”

Hoe wij dit doen hebben wij beschreven in onze privacyverklaring. Als we ons niet aan de AVG houden, heeft dat strekkende (financiële) gevolgen. Daarom hebben wij een stel simpele regels opgesteld, waar we ons met zijn allen aan moeten houden.

De 5 gouden regels

1. Werk uitsluitend in GRH documenten, sla geen gegevens op op je eigen computer. Moet je documenten opslaan, doe dat dan op de OneDrive van je account of e-mail de documenten naar de secretaris.

2. Email niet met je prive email, gebruik altijd de GRH mail. Heb je namens de GRH gemaild met je prive email? Verwijder dan de mail uit je Postvak IN, Verzonden items én prullenbak en gebruik voortaan alleen je GRH mail.

3. Zorg ervoor dat je niet méér gegevens verwerkt dan nodig. Dat noemen we dataminimalisatie. Vraag nooit naar de BSN, geboortedata en plaatsen en de burgerlijke staat. Verzamel nooit gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit zijn bijzondere gegevens die wij NIET mogen verzamelen.

4. In de privacyverklaring hebben wij vooraf bepaald hoelang wij de verwerkte persoonsgegevens gaan bewaren. Houd je aan de termijnen. De belangrijkste termijnen zijn:

*Gegevens adoptanten afgeronde adopties: Tot het overlijden van de hond, omdat de hond eigendom blijft van Greyhounds Rescue Holland.

*Gegevens potentiële adoptanten: Worden na maximaal 1 kalenderjaar jaarlijks verwijderd.

5. Deel nooit gegevens met iemand buiten GRH; ook niet met de shelters, andere rescues, familie en vrienden. De zwarte lijst mag uitsluitend gedeeld worden door het bestuur. De shelters mogen alleen algemene informatie ontvangen, maar geen persoonsgegevens zonder schrijftelijke toestemming van adoptant/passagier. Deel geen foto’s en video’s zonder een schriftelijke toestemming. Zijn er data gelekt? Dan moeten wij dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkene. Neem onmiddellijk contact op met het bestuur indien je vermoed dat er data zijn gelekt.

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Lees de AVG brochure door of neem contact op met het bestuur.