Een (extra) evaluatieformulier nodig om mee te nemen? Download het formulier hier en druk het af!

  Datum huisbezoek*

  Huisbezoek gedaan door...*

  Adoptie of pleeg?*
  Advies*

  Onderbouwing advies*  Gegevens bezochte familie


  Naam van de familie*

  Straat en huisnummer*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Land*

  Telefoonnummer vast

  Telefoonnummer mobiel

  Het e-mailadres van de bezochte familie

  Interesse in: (3 hondjes in volgorde van voorkeur)
  1
  2
  3
  1. Waarom willen de mensen een galgo of greyhound adopteren?

  2. Wat weten ze over galgo’s / greyhounds?

  3. Hebben de mensen ervaring en kennis van honden?

  4. Als men meer informatie over het gedrag of de gezondheid van galgo’s/greyhounds wilt weten, waar gaan ze dat zoeken?
  - Leg uit dat ze bij ons terecht kunnen.
  - Wijs ze op de nazorg en hulp van het AT. Het AT is er ook voor hulp!

  5. Welke andere dieren zijn er in huis?

  6. Indien een hond in huis: hoe reageert deze op een vreemde hond?

  7. Waar zal de hond slapen?
  -Is de familie zich bewust dat de hond meestal niet gelijk de hele nacht alleen kan blijven (Is men bereid de hond in het begin mee naar de slaapkamer te nemen of beneden bij de hond te slapen indien nodig).

  8. Zijn er in de omgeving genoeg wandelmogelijkheden?

  9. Hoe wonen de mensen?

  10. Hoe lang en hoe vaak zal de hond alleen zijn (tijdens werk, boodschappen doen etc.)?
  - Beseft men dat het alleen zijn rustig opgebouwd moet worden.
  - Dieper op ingaan met het leren alleen te zijn.

  11. Hebben zij mensen die de zorg voor de hond kunnen overnemen wanneer dat nodig is?
  - Denk aan uitlaatservice, pension, buren of familie.

  12. Is iedereen in het gezin betrokken bij de adoptie?

  13. Zijn ze zich bewust dat honden soms (vele) littekens hebben?

  14. Hoe wil de familie de hond helpen om aan de nieuwe situatie te laten wennen?

  15. Is de familie er van op de hoogte dat deze honden nooit in een huis hebben gewoond en dat u hen de basisregels zult moeten leren (zoals ramen, deuren, trappen, zindelijkheid, alleen thuis blijven dag/nacht, prullenbakken, eten stelen etc.)?

  16. Hoe gaat men om met ongewenst gedrag van de hond?

  17. Wat als…
  Dit zijn vragen die u als huisbezoeker extra kunt stellen om de worst case scenario’s voor te spiegelen en te zien hoe men hier mee om denkt te gaan. Uiteraard betekent dit niet dat de hond al deze problemen heeft of dat al deze situaties zullen voorkomen.

  Kies uit onderstaande voorbeelden een paar situaties. Geef in het evaluatieformulier aan welke situaties heeft besproken en hoe men hier op heeft gereageerd.

  Wat zou u doen als:
  a. uw hond in huis plast?
  b. uw hond teveel blaft of jankt als u thuis bent? En als u weg bent?
  c. uw hond uw persoonlijke spullen (favoriete schoenen of bank) kapot heeft gebeten?
  d. uw hond nerveus en angstig is?
  e. uw hond verlatingsangst heeft?
  f. uw hond weg is gelopen? Altijd de stichting inlichten! Zij weten hoe hiermee om te gaan!

  18. Weten zij dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele medische kosten?

  19. Zouden de mensen een gedragstherapeut raadplegen als dit nodig mocht zijn?

  20. Hoeveel ervaring heeft het gezin?
  VeelGemiddeldWeinig

  21. Hoe denkt u over het kunnen oplossen van problemen door het gezin?
  GoedGemiddeldSlecht

  22. Hoeveel drukte is er in dit gezin?
  VeelGemiddeldweinig

  23. Hoe beschouwt u de leefomstandigheden voor een hond in dit gezin?
  GoedGemiddeldSlecht

  24. Zou u uw eigen hond hier drie weken achter laten?

  25. Zijn er zaken anders dan op het vragenformulier ingevuld?
  - Zo ja, welke?

  26. Beschrijf uw algemene indruk van deze mensen.

  27. Andere opmerkingen die van belang zijn?