inzamelenAdverteren / Sponsoring

Voor adverteren of vermelding als hoofdsponsor bij evenementen, vraag naar ons uitgebreide bedrijfssponsorprogramma. Meer informatie bij: pr@greyhoundsrescue.nl.

Vrijwilligerswerk

Wat kan je als vrijwilliger voor onze Stichting betekenen? Héél veel! Hieronder hebben wij een opsomming gemaakt van zaken die je voor ons kan doen, sommigen kosten weinig tijd, anderen iets meer zodat je zelf kan kiezen wat je wilt én kunt doen. Voor meer informatie neemt u contact op met pr@greyhoundsRescue.nl.

Verspreiden leaflets en folders

Focus de aandacht op ons streven door bij dierenwinkels, dierenartsen en overigen folders en leaflets van ons achter te laten.

Voorlichting

Op sommige scholen is het mogelijk om voorlichting te geven; documentatie verzorgen wij uiteraard. Ook kun je de school vragen iets te ondernemen op dierendag en spreekbeurten van leerlingen begeleiden.

Jaarmarkten

Met een kraam op jaarmarkten, vlooienmarkten of braderieën staan, ook hier wordt de documentatie en de shop-spullen door ons verzorgd.

Inzamelen

Inzamelen van cartridges / toners: voor iedere cartridge of toner krijgen wij geld, er zijn veel mogelijkheden, bijv. bedrijven vragen of je 1x per maand bij hen de lege op mag komen halen, scholen vragen, vrienden en familie vragen. We kunnen speciale inzamel boxen krijgen en die kan je ook bij een winkel neerzetten.

Statiegeld

Actie: bij een supermarkt vragen of je een doorzichtige bus bij de statiegeld automaat mag neerzetten met een poster erbij en dan vragen op die poster of mensen hun statiegeld bonnetje willen doneren.

Collectebussen

Collectebussen neerzetten bij dierenartsen, winkels, benzinestations etc. en deze op regelmatige basis legen en controleren.

Free publicity

Locale dag-/weekbladen stukje laten plaatsen: de meeste locale weekbladen vinden het wel leuk om eens een ander onderwerp aan te snijden. Dit wel in overleg met het bestuur.

Donateurs

Donateurs werven: mensen die vanaf € 17,50 per jaar donateur willen worden.

Sponsors

Sponsoren werven: bedrijven die onze stichting (financieel) willen ondersteunen, hiervoor hebben wij een speciaal sponsorprogramma.

Adoptiebaasjes werven

Mensen die een hond willen adopteren en het e.e.a. vertellen over de doelstelling van onze stichting.

Financiële adoptie

Mensen werven die zelf geen hond kunnen of willen hebben maar wel op afstand een hond willen adopteren.

Medicijnen

De opvangcentra in Spanje heeft dringende behoefte aan medicijnen, vraag je dierenarts om bijv. Scalibour banden (tegen Leishmaniosis), teek en vlooi bestrijdingsmiddelen, vlooienbanden of pipets, Penicilline poeder of spray, desinfectans voor wonden, verbandmateriaal (evt ook bij ziekenhuizen ??).

Overige hulpgoederen

Hulpgoederen: altijd nodig: manden, dekens, riemen, bakken, voer etc.. Wij geven helaas geen km vergoeding dus het is raadzaam de spullen in de buurt te verzamelen.

Bekendheid werven op het internet

Plaats een van onze banners (met link) op een of uw eigen website. Ons internetadres oftewel URL is: https://www.greyhoundsrescue.nl.