2008 ligt bijna achter ons. Anders dan vorige jaren was er dit jaar sprake van een aantal concrete akties in Spanje zelf tegen het leed dat de galgo wordt aangedaan. Gelukkig maar, want dáár in Spanje moet het gebeuren. Zo constateren we een toename aan media-aandacht en steeds meer spanjaarden uit het (dieren-)vak die zich verzetten tegen de barbaarse praktijken in hun land. Last but not least, ook de spaanse overheid die steeds meer optreedt tegen dit soort praktijken en niet (meer) schuwt om zelfs letterlijk “ten strijde” te trekken !

U heeft het dit jaar allemaal kunnen volgen op onze site. Enige bescheidenheid in deze is wel op zijn plaats: als stichting is onze rol en de rol van andere (internationale) niet-Spaanse organisaties in dit proces voornamelijk een ondersteunende, wij helpen onze vrienden en vriendinnen in Spanje dáár dat gevecht te voeren, waarbij we wel steeds vaker ter plaatse samen aktie voeren zoals de “inval” in het najaar samen met Spaanse vrijwilligers en de Spaanse politie. Zij hebben onze steun nodig en daarmee hebben wij uw steun nodig ! Wij zijn u zeer erkentelijk voor die steun en hopen ook volgend jaar weer op u te mogen rekenen. Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen toe en voor straks een schitterend 2009 !!

Download de nieuwe GreytNews