Ingezonden brief Arjan Bolk

Beste collega’s, vrienden en donateurs van GRH,

Zoals de meeste zullen weten heb ik een heel roerig jaar achter de rug vol emoties.

Dit heeft ook gevolgen gehad voor GRH. Mijn werk kwam op een lager pitje te staan en anderen moesten daarom bijspringen waar nodig. Hiervoor dank.

Ook kwam er nieuw geluk voorbij in dit jaar waardoor mijn leven nog meer veranderde.
Ik heb veel nagedacht, gepraat en overleg gehad met diverse mensen binnen GRH en om mij heen en ben tot het besluit gekomen om, hoe zwaar ‘t ook is, om per 1/1/2014 te stoppen met het hulpgoederenteam van GRH.

Ik heb in de tijd van volgens mij 11 jaar mooie momenten meegemaakt. Ophalen van hulpgoederen, ophalen van honden in Spanje, afhalen van hondjes begeleiden , teveel om hier op te sommen. Die momenten staan in mijn geheugen en in mijn hart.

Ik hoop dat ik een ieder nog mag tegenkomen op de wandelingen van GRH en de mooie momenten mag delen met een ieder.

GRH wens ik een mooie gezonde toekomst toe. Het ga jullie goed.

Arjan Bolk