Actie help Dover!

 

Mooie jonge Dover is pas zo’n 15/16 maanden oud. Hij staat ter adoptie op onze website en u kunt hier meer over hem lezen. Hij is de lieveling en clown van de shelter, maar we kregen het verschrikkelijke bericht dat hij ziek is. De voorlopige diagnose is Megaesophagus, een vrij zeldzame en ernstige hondenziekte. Er moet nog verder onderzoek worden gedaan om mogelijke andere oorzaken uit te sluiten. Deze ziekte gaat om een slokdarmaandoening die bij onjuiste behandeling en verkeerde manier van eten en drinken tot forse complicaties zoals longontsteking kan leiden en zelfs dodelijk kan zijn. Het leidt tot noodgedwongen zo vloeibaar mogelijk voedsel geven tenminste 4-5 keer per dag en de hond rechtop zittend laten eten en drinken. Voor dit alles zijn veel medicijnen nodig, verder helpt in sommige gevallen acupunctuur en een speciale stoel (zie foto hiernaast, zijn stoel is al in de maak). Dat is een zogenaamde Bailey feeding chair en is werkelijk levensreddend voor honden met deze aandoening.

Eerst moesten zijn maten allemaal worden genomen, want de stoel mag niet te breed, te hoog/laag of te diep zijn. Het is werkelijk een tailor made klusje die voor elke hond anders kan zijn. En kijk eens hoe gelaten hij het allemaal ondergaat. Het lijkt wel alsof de schat weet dat het voor zijn bestwil is,.

De kosten voor alles wat Dover nodig heeft om een goed en gelukkig leven te kunnen gaan leiden zullen vér boven de € 1.000,- uit komen. De shelters, die volledig afhankelijk zijn van de donaties van particulieren en bedrijven, kunnen dit niet allemaal betalen.

Helpt u ons alstublieft het geld bij elkaar te krijgen om Dover verder te helpen, zodat hij een gelukkig leven kan gaan leiden. Of uw bijdrage groot of klein is maakt niet uit, alles helpt!

Stort u uw gift alstublieft op rekening NL94INGB0683866079 ten name van Greyhounds Rescue Holland met als omschrijving “actie Dover”. Dit laatste is van groot belang, want hierdoor maakt u het onze penningmeester eenvoudig direct te herkennen welke schenkingen en giften er voor deze actie binnen zijn gekomen.

Voor elke euro die wij van u ontvangen, zullen wij dit met 50% verhogen tot een maximum aan giften van € 1.000,-. Wij hopen van harte dat we dit bedrag zelfs ver zullen overschrijden zodat we veel meer honden kunnen helpen die dringend hulp nodig hebben om een gezond en gelukkig leven te kunnen leiden.

Als voorbeeld van wat uw gift kan betekenen: als 500 mensen elk 1 euro storten hebben we inclusief de bijdrage vanuit onze kas al een bedrag ingezameld van € 750,-. Namens Dover heel veel dank voor uw hulp.