Inzamelingsactie LOLA – help een jong leven redden!

 

In de omgeving van Cordoba gebeuren met de Spaanse windhonden de meest verschrikkelijke dingen. Dat kan gaan om gruwelijke moorden, wrede mishandeling, verwaarlozing, op straat gooien enzovoorts.

De hondjes die op straat gegooid worden en dus gedwongen moeten gaan zwerven zoeken helaas vaak de snelwegen en andere drukke wegen op. Mensen gooien nou eenmaal vaak etenswaren op de grond, in vuilnisbakken of uit de auto. De kans dat de zwerfhonden verhongeren is daar is dus minder, maar de kans dat ze aangereden worden met veelal een pijnlijke dood als gevolg, helaas erg groot.

Dit drama overkwam Lola, een pas 4 maanden oude galga. Een pupje vlakbij drukke wegen is helaas bijna altijd fataal. Zij had “geluk”. Aangereden door een auto, bus of vrachtwagen en aan haar lot overgelaten. De chauffeur heeft het niet nodig gevonden voor haar te stoppen.

Ze moet verschrikkelijke pijn hebben geleden, want zoals u op de foto’s kunt zien was ze ernstig gewond aan haar heupje. Wij en dus ook Lola mogen van een groot geluk spreken dat de plaatselijke politie haar al snel vond en contact met ons opnam.

Ze is direct naar een kliniek gebracht en geopereerd, maar die rekening is – zeker als we rekening houden met alle nabehandelingen die de arme meid nog moet krijgen – schrikbarend hoog en dat kan de shelter niet opbrengen. Zonder betaling van deze kosten loopt Lola dus het risico levenslang met veel pijn te moeten leven en kreupel te blijven. In deze shelter in de omgeving van Cordoba zijn recentelijk zoveel honden binnengekomen met ernstige verwondingen en fracturen dat zij het door de enorme dierenartsrekeningen zonder hulp niet lang meer zullen redden. Zoals u misschien weet krijgen de Spaanse shelters geen toelage of subsidie van de gemeente, provincie of de regering. Zij kunnen de honden slechts helpen door de giften van bedrijven en particulieren die het hart op de juiste plaats hebben.

Helpt u ons alstublieft het geld bij elkaar te krijgen om Lola verder te helpen, zodat zij gezond mag worden en een gelukkig leven kan gaan leiden. Of uw bijdrage groot of klein is maakt niet uit, alles helpt!

Stort u uw gift alstublieft op rekening NL94INGB0683866079 ten name van Greyhounds Rescue Holland met als omschrijving “actie Lola”. Dit laatste is van groot belang, want hierdoor maakt u het onze penningmeester eenvoudig direct te herkennen welke schenkingen en giften er voor deze actie binnen zijn gekomen.

Voor elke euro die wij van u ontvangen, zullen wij dit met 50% verhogen tot een maximum aan giften van € 1.000,-. Wij hopen van harte dat we dit bedrag zelfs ver zullen overschrijden zodat we veel meer honden kunnen helpen die dringend een operatie of revalidatie nodig hebben om een gezond en gelukkig leven te kunnen leiden, maar helaas zijn wij boven dat bedrag niet meer in staat dit uit eigen kas met 50% te blijven verhogen.