De Kascommissie heeft de jaarrekeningen en bijbehorende documenten steekproefsgewijs gecontroleerd en de jaarrekeningen zijn besproken met de penningmeester. De Kascommissie heeft advies gegeven de verantwoording goed te keuren en heeft het bestuur decharge verleend. Dit o.a. door het afgeven van een getekende verklaring omtrent hun bevindingen aan de penningmeester.

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2016 en 2017