Beste adoptanten, sympathisanten, donateurs en vrijwilligers. Greyhounds Rescue Holland heeft besloten de richtlijnen van het RIVM die gisteren, 15 maart jl, zijn aangekondigd te volgen.

Dit betekent voor alle betrokkenen:

  • Er zullen geen huisbezoeken worden ingepland of uitgevoerd. Op dit moment in elk geval tot en met 6 april. Mocht het RIVM dit wijzigen dan zullen wij daar in mee gaan;
  • Door de sluiting van de grenzen is het vooralsnog niet mogelijk honden naar Nederland en België te brengen door de lucht en ook niet over de weg;
  • Adoptieprocedures kunnen wél in gang worden gezet en in sommige gevallen ook worden afgerond, maar zoals in het eerste punt al gemeld zal een aantal “on hold” staan in afwachting van de RIVM maatregelen, ergo: pas ná verruiming van de richtlijnen is het weer mogelijk huisbezoeken in te gaan plannen.

Algemeen:

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het nog niet zeker is of uw huisdieren het virus kunnen krijgen of overdragen. Wees dus liever voorzichtig en pas ook voor hen waar nodig contact met mensen en dieren aan.

Wij leven met u allen mee en ons hart gaat vooral uit naar de Spaanse shelters. Er gaan nu geen honden weg, er is geen inkomen van geadopteerde honden en omdat de shelters vol zitten kunnen er geen honden meer worden opgenomen van straat of uit de perrera worden gered. Zolang de maatregelen van kracht zijn zullen we dus helaas geen beelden meer te zien krijgen zoals toegevoegd bij dit bericht.

De situatie is bijzonder ernstig en er bestaat een groot gevaar dat de shelters binnenkort de honden niet meer goed kunnen verzorgen en niet meer voldoende te eten kunnen geven. Helpt u ons helpen. Wij kunnen dit niet zonder uw hulp!

In onze Greytnews die een dezer dagen verschijnt vindt u meer informatie en daar vindt u evenals in dit bericht een Ideal link voor een donatie .

Bestuur Greyhounds Rescue Holland