missie-doelDe Spaanse Greyhound staat bekend onder de naam Galgo Español, of ook wel kortweg ‘Galgo’ genoemd. Deze prachtige windhonden zijn hardlopers bij uitstek en worden daarom in Spanje ingezet bij de jacht op klein wild en op commerciële renbanen. Nadat men geen gebruik meer wil maken van hun diensten worden ze op gruwelijke wijze vermoord of aan hun lot overgelaten waardoor ze gedoemd zijn, als ze het al overleven, tot het leiden van een zwerversbestaan.

Onze missie: De Galgo Español geniet een dierwaardig bestaan in Spanje.

Shelters

Onze Stichting maakt zich sterk om verwaarloosde en mishandelde Galgo’s in Spanje te helpen. Wij zijn in Spanje actief middels hulp aan de shelters (opvangcentra), voorlichting, medische verzorging en beïnvloeding van overheden. De vooruitgang in dit proces gaat moeizaam. Spanje is een traditioneel land en de weg die wij en vele andere dierenliefhebbers moeten afleggen om dit leed de kop in te drukken, is vaak een worsteling en gaat naar onze mening veel te langzaam. Maar dankzij toegewijde mensen en gedreven vrijwilligers (op nationaal en internationaal niveau) is er toch progressie merkbaar.

Ons doel: Stichting Greyhounds Rescue Holland is een organisatie die zich inzet tegen
verwaarlozing en mishandeling van de Galgo Español in Spanje.

Wij werken samen met verschillende opvangcentra rond Madrid en in Andalusië. Deze centra worden gerund door gemotiveerde en gedreven vrijwilligers, mensen met passie maar ook met een gevoel voor realiteit. Met name de opvangcentra in het Andalusië zoeken regelmatig de publiciteit om de galgo problematiek door te laten dringen tot de verantwoordelijke overheid en samenleving.

Bemiddelen

Voor de Spaanse opvangcentra bemiddelen wij hun Galgo’s door deze via onze website en ons netwerk aan te bieden aan geïnteresseerde adoptanten in Nederland en België. Hiermee helpen wij niet alleen de hond maar ook de overvolle Spaanse opvangcentra door deze enigszins te ontlasten en door voor iedere door de stichting overgenomen hond een financiële vergoeding aan de opvangcentra te verstrekken. Tevens betekent iedere in Nederland en België geadopteerde galgo een extra ambassadeur; iedere hond is de ‘carrier’ van de boodschap die wij uitdragen. Incidenteel vindt bemiddeling en plaatsing plaats buiten Nederland en België.

Europees Parlement

In samenwerking met gelijkgestemde organisaties in Europa vragen wij, o.a. via het Europees Parlement, aandacht voor het vreselijke lot dat de galgo in Spanje treft. De aandacht dient zich steevast te vertalen in een actie richting de Spaanse overheid die, alhoewel in woord mede-ondertekenaar van de vigerende Europese wetgeving op de bescherming van het dier, qua daden vrijwel geen enkele handhaving toepast als het de Galgo Español betreft.

  • Wij steunen de Spaanse opvangcentra financieel. Enerzijds door een vast bedrag per hond te vergoeden en anderzijds door regelmatig donaties te doen voor bijzondere activiteiten en voor de medische verzorging van ‘bijzondere noodgevallen.
  • Wij bemiddelen bij de adoptie van Spaanse honden bij Nederlandse en Belgische gezinnen, waarbij wij veel aandacht aan schenken aan de matching van de juiste hond bij het juiste gezin. Wij vinden het belangrijk dat het “klikt”. De relatie mens-dier staat bij ons centraal. Onze gedragsdeskundige(n), dierenarts, adoptieteam en nazorgteam geven daarom graag advies, voor en na adoptie. Hoog in ons vaandel staat de nazorg; de hondjes worden levenslang gevolgd waarbij de eerste 6 maanden na adoptie er een intensieve follow-up (nazorg) plaatsvindt.
  • Wij organiseren evenementen door het hele land waarbij hondenbezitters elkaar in gemoedelijke sfeer ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
  • Wij staan regelmatig met onze stand op beurzen en festiviteiten om aandacht te vragen voor onze zaak.
  • Wij zoeken regelmatig contact met de media om de galgoproblematiek onder de aandacht te brengen.
  • Wij doen aan fondsenwerving op verschillende wijzen.
  • Wij exploiteren een shop (via internet).