Uw adoptiehond heeft vaak een miserabel bestaan moeten leiden (veelal: lijden) in Spanje. Vandaar ook dat wij er veel waarde aan hechten dat het met hem in Nederland/België goed gaat. En natuurlijk willen wij er ons ook van vergewissen dat het tussen u en de hond goed gaat! Daartoe hebben wij de “nazorg” ingesteld.

Hoe werkt de nazorg?

Bij het in ontvangst nemen van uw adoptiehond heeft u een exemplaar ontvangen van het adoptiecontract. Op dit contract staat vermeld wie bij u de nazorgpersoon is. Deze staat met naam, telefoonnummer en e-mailadres vermeld.

Wat doen wij?

Deze persoon neemt na enkele dagen telefonisch contact op om te vragen hoe het gaat. Wellicht heeft u nog vragen, dan kunnen deze beantwoord worden en wellicht hebben wij wat handige tips voor u of kunnen wij (onze) experts inschakelen. Na dit telefonisch contact zal in de meeste gevallen verder contact worden onderhouden per e-mail of app.

Wat doet u?

Mocht u vragen of problemen hebben betreffende de hond, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met uw nazorgpersoon. Ook als onverhoopt uw hond zou zijn weggelopen dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw nazorgpersoon! Vanuit Spanje wordt ons regelmatig gevraagd hoe het met “hun hondje“ gaat. Voor deze mensen is het fijn om te horen en te zien dat hun beschermeling het prima naar z’n zin heeft! Wij vragen u dan ook om ons regelmatig – bij voorkeur via email – op de hoogte te houden. Wilt u daar dan tevens af en toe wat foto’s van uw hond bij doen?

Hoe lang?

De nazorg duurt in de regel een half jaar vanaf het moment van adoptie. U zult merken dat het contact van zeer frequent in het begin in de loop van die zes maanden afneemt totdat aan het einde u wordt geïnformeerd dat de nazorg afloopt. In onderling overleg met uw contactpersoon bestaat de mogelijkheid, bijvoorbeeld omdat u zich nog niet helemaal zeker voelt, de nazorgperiode te verlengen.

En daarna?

Indien de nazorg ten einde is en u op enig moment problemen ervaart met uw hond kunt u altijd contact opnemen met uw nazorgpersoon of met het adoptieteam.

Contactinformatie

Het (gehele) nazorgteam is te bereiken onder het emailadres: nazorg@www.greyhoundsrescue.nl
En het (gehele) adoptieteam onder adoptie@Greyhoundsrescue.nl.