Op zondag 28 september a.s. stond er een weer een GRH Open Dag gepland. De voorbereidingen waren al lange tijd in volle gang, maar helaas hebben zich onverwachts grote problemen voorgedaan met de organisatie. Jammer genoeg is door een verschil van mening in onze stichting de samenwerking dusdanig verstoord dat de werkzaamheden voor de Open Dag niet konden worden voortgezet. De Open Dag zal daardoor niet kunnen doorgaan.

Verstoorde samenwerking

Er is een enorm moeilijke situatie onstaan waardoor de samenwerking binnen GRH zo is verstoord dat verdere samenwerking op termijn niet meer mogelijk is. Onze penningmeester Mieke Kerkhoven, algemeen bestuurslid Erik Burgers als ook het evenemententeam, adoptieteam, hulpgoederenteam en het pleegteam zullen daarom hun activiteiten voor GRH op een nader te bepalen datum beeindigen. Geert van Spronsen zal zich terugtrekken als ere-voorzitter. Begin juni  had Letty binnen het bestuur al aangegeven dat zij wegens persoonlijke omstandigheden haar voorzitterschap deze herfst zou neerleggen. Door de huidige situatie zal zij vanzelfsprekend haar vertrek uitstellen om een goede doorstart mogelijk te maken.

De hondjes in Spanje

Jullie kunnen je voorstellen dat dit een verschrikkelijke situatie is voor GRH en alle betrokkenen. Als paal staat boven water dat we de hondjes in Spanje niet in de steek willen laten en we zetten alles op alles om het voortbestaan van GRH te waarborgen. Hiervoor zal hard gewerkt moeten worden om goede mensen te vinden en het bestuur alswel de teams opnieuw op te bouwen. We zijn hierover druk in gesprek en we hebben er alle vertrouwen dat we tot een goede oplossing zullen komen.

De komende tijd willen we hierin alle tijd en energie steken.  Het kan daardoor voorkomen dat we niet zo snel op jullie vragen en reacties kunnen antwoorden als we zouden willen. We vragen hiervoor jullie begrip.