De afgelopen week hebben we veel reacties en mails ontvangen na het moeilijke nieuws dat het bestuur en de teams de werkzaamheden op termijn zullen neerleggen. Er waren reacties van teleurstelling, verbijstering en boosheid, maar ook woorden van steun en hoop voor GRH.

Geraakt door de verschrikkelijke situatie in Spanje en de nooit aflatende stroom hulpeloze hondjes, heeft ieder van ons zich met hart en ziel ingezet om dit leed enigszins te verzachten. Week in en week uit en door sommigen van ons meerdere jaren lang. De motivatie en essentie hiervan zijn vanzelfsprekend de honden. Maar dierenwelzijn is ook mensenwerk. Achter het scherm draait het ook om visie, toewijding en motivatie, welke gedragen moeten worden door goed teamwerk om als organisatie effectief te kunnen functioneren en juist de focus daar te houden waar deze moet liggen: bij de honden.

Tijdens de gesprekken van afgelopen week is nogmaals gebleken dat de visies te ver uit elkaar liggen om dit goede teamwerk te kunnen leveren. Daarbij is naar voren gekomen dat het het allerbeste is voor GRH dat er een nieuwe ploeg wordt samengesteld, die met nieuwe moed en een goede kijk GRH kan voortzetten.

Een groot hart op de juiste plaats

Zoals jullie je kunnen voorstellen, heeft dat nogal wat voeten in de aarde. Allereerst de zoektocht naar mensen die niet alleen een groot hart op de juiste plaats hebben, maar ook de toewijding, tijd en energie om zich ten volle te kunnen inzetten.

Gelukkig is de opvolging voor het adoptie/pleegteam inmiddels gewaarborgd door een goed en vertrouwd team, wat een stuk rust geeft in deze onrustige tijden.

Daarnaast willen we dit proces zo zorgvuldig mogelijk laten verlopen. Hiervoor willen we de tijd nemen en alles in kaart brengen voor een zo goed mogelijke opvolging.  Zo lopen bijvoorbeeld ook nog de financiële toezeggingen voor de nieuwe shelters bij Galgos en Familia en Galgos del Sur, ligt er weer een Kerstwandeling in het verschiet en moeten alle adopties nog zorgvuldig worden gedaan.

De komende weken nemen we de tijd die nodig is om dit allemaal op een rijtje te zetten en dan willen we eind September actief op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden en, waar nodig, nieuwe teamleden. We zullen jullie daarover natuurlijk nader informeren.

Het is en blijft een zware tijd voor GRH. We hadden jullie graag anders laten weten. Maar we blijven ons inzetten om een goede toekomst voor GRH en daarmee de hulp aan de honden in Spanje te verzekeren.