Waarom zou je een hond adopteren uit Spanje? Omdat je onze stichting een warm hart toedraagt? Omdat je veel van windhonden houdt en het geweldige honden vindt? Omdat je een hondje uit Spanje met een naar verleden een mooie liefdevolle toekomst wilt geven?

Genoeg redenen te bedenken maar eigenlijk is er maar één ding echt heel erg belangrijk: weten waar je voor kiest.

Rugzak

Een hond met een rugzak die soms, vanwege zijn verleden, gedrag kan vertonen waar je hard mee aan de slag moet. Waar je heel veel tijd en energie in moet steken. Een hond waar je geen te hoge verwachtingen van moet hebben.

Voor een hond uit Spanje is het leven hier totaal nieuw. Hij heeft geen huis gekend, geen liefde, geen voor ons normale dingen. Hij is misschien wel bang voor jou terwijl je hem alleen liefde wilt geven.

Een hond met een rugzak maar zonder bijsluiter over de inhoud daarvan. Hoe reageert hij op alles hier in Nederland? Dat weten we pas wanneer hij of zij hier in Nederland is want in Spanje is alles anders dus zijn gedrag kan hier heel anders zijn.

Nazorgteams

Helaas ervaren wij soms, ondanks de gedegen informatie tijdens de huisbezoeken, dat een toekomstig adoptant alleen de zon ziet schijnen en door zijn of haar enthousiaste kijk een terugslag ervaart en toch min of meer teleurgesteld is. Gelukkig hebben wij onze nazorgteams, maar voorkomen is belangrijker.

Natuurlijk zijn er zeer veel succesverhalen en worden bijna alle honden uiteindelijk heel tevreden honden, die zich kunnen openstellen om geluk en liefde te kunnen ontvangen. Sommige blijven altijd angstig of op hun hoede. Maar wie kan het hen kwalijk nemen.

Wil ik dat de hond mij happy maakt of gaat het mij om het zo happy mogelijk maken van de hond

Stel jezelf de vraag “kan ik en wil ik heel veel investeren in een hond?” en wil ik dat de hond mij happy maakt of gaat het mij om het zo happy mogelijk maken van de hond. Een schuchter hondje is niet per definitie niet happy. Er zijn ook mensen die wat schuchter zijn.

Vaak merken we dat mensen hun eigen behoefte niet vervuld zien nadat hun hond in Nederland is gekomen omdat hij niet voldoet aan hun verwachtingen.

Als je volmondig ja kunt zeggen tegen alles zoals hierboven beschreven en je verwachtingen heel reëel kunt inschatten dan ben je er geschikt voor om één van de naar liefde smachtende hondjes uit Spanje hier een liefdevol thuis te bieden.

Het is echt zo dat een hond met een (traumatisch) verleden een ander verhaal is dan een hond zonder rugzak. Sowieso is iedere hond anders, dus vergelijken is zinloos. Iedere hond is uniek en vergt een unieke aanpak

Een hond, die niet aan verwachtingen voldoet, moeten herplaatsen is een verdrietig proces met als grote verliezer de hond zelf. Dat moeten we voorkomen. Dus bezint eer ge begint.

Esther Versluijs

Voorzitter stichting Greyhounds Rescue Holland