Waar doen we het voor

Stichting Greyhounds Rescue Holland “GRH” is een organisatie die zich inzet tegen verwaarlozing en mishandeling van de Galgo Español in Spanje.

Fito

GRH zet zich met hart en ziel in voor het lot van deze honden in Spanje, onder andere door adoptie te bevorderen. Eén van deze honden, genaamd Fito, is in 2012 geadopteerd door een Nederlandse adoptante. Het gedrag van Fito veranderde in Nederland in rap tempo en Fito ontwikkelde zich tot een zogenaamde “bijthond” die betrokken was bij ontelbare ernstige bijtincidenten. Omdat de situatie voor de adoptante van Fito onhoudbaar werd, sterker nog zelfs gevaarlijk, heeft zij meerdere gedragsdeskundigen in de arm genomen. Zowel van binnen als buiten de stichting. Deze deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat er bij Fito sprake was van een gedragsstoornis.

Uiterst moeilijke beslissing

Na intensief overleg met de dierenarts is besloten om Fito in te laten slapen. Dit uit angst dat Fito, ook als hij terug zou gaan naar Spanje, andere honden of kinderen zou bijten met alle mogelijke fatale gevolgen van dien. De beslissing om Fito te laten inslapen is genomen door de adoptante van Fito na overleg met de dierenarts die achter de beslissing van adoptante stond. GRH heeft met de beslissing van adoptante tot het inslapen van Fito ingestemd.

Zware beschuldigingen

GRH wordt via Social Media, met name via Facebook, ervan beschuldigd dat zij Fito heeft laten inslapen zonder dat daarvoor een goede reden was en zelfs beschuldigd van “moord” op Fito. GRH betreurt deze beschuldigingen ten zeerste. Weliswaar heeft GRH ingestemd met de beslissing om Fito te laten inslapen maar ze heeft deze instemming gegeven na kennis te hebben genomen van de mening van een dierenarts die zich hierin volledig kon vinden. De instemming van GRH met deze beslissing was overigens geen vereiste voor de beslissing. De adoptante van Fito was hiertoe zelfstandig bevoegd. GRH die in deze uiterst zorgvuldig heeft geopereerd, betreurt het dan ook ten zeerste dat zij ervan wordt beschuldigd dat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan “moord” op Fito.

Juridische stappen/sommatie advocaat

GRH zal juridische stappen ondernemen tegen iedereen die GRH ten onrechte in een kwaad daglicht stelt en aansprakelijk stellen voor de schade die GRH hierdoor heeft geleden en nog zal lijden en aangifte doen van smaad en laster. Een aantal van hen heeft inmiddels van de advocaat van GRH een brief ontvangen waarin zij worden gesommeerd om te stoppen met het doen van onjuiste c.q. onrechtmatige mededelingen over GRH.

Bestuur GRH