Over de adoptieprocedure

Algemene informatie over de adoptie en adoptieprocedure

Door strenge internationale regelgeving omtrent transporten is het voor ons niet meer mogelijk om adopties in/naar België te bemiddelen.

Indien u ervoor kiest om een hond te adopteren die rechtstreeks uit Spanje komt dient u er rekening mee te houden dat deze hond waarschijnlijk nog nooit in een huisgezin heeft gewoond. Deze honden kunnen de eerste tijd (+/- 6 maanden!) erg bang zijn, kunnen niet alleen thuis zijn en hebben niet geleerd om niet in huis hun behoefte te doen.  Ze zijn meestal onzeker en heel gestrest, alles is tenslotte vreemd en onbekend voor hen en ze hebben een hele reis achter de rug. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze honden een intensieve begeleiding nodig hebben en zeker in het begin vooral rust en tijd om te wennen. U krijgt hierdoor echter wel een enorme band met de hond. Het kan natuurlijk goed zijn dat u liever een meer gesocialiseerde hond wilt, dan kunt u kiezen voor een hond die in een pleeggezin verblijft. Deze honden zijn niet alleen gesocialiseerd (afhankelijk van hoelang ze in het pleeggezin verblijven), maar er is ook meer over het karakter van de hond bekend en over zijn of haar sociale eigenschappen.

De honden worden in de shelters zo goed mogelijk geobserveerd om een juiste indruk te krijgen van het karakter en de gemoedstoestand. Alhoewel dit zo zorgvuldig mogelijk wordt gedaan, is het natuurlijk een grote overgang voor de hond om van een shelter in een warm nest terecht te komen. Het karakter van de hond kan zich dan echt ontplooien en kan dus iets anders zijn dan in de shelters is waargenomen.

Ook wordt er vaak een zgn. “kattentest” gedaan om te kijken hoe de hond op de aanwezigheid van een kat reageert. Hier moet een slag om de arm gehouden worden. Ook al gedraagt de hond zich in de shelter (of in het pleeggezin) keurig en probleemloos met katten, dit is geen garantie dat de hond in een andere situatie (buitenshuis!) zijn/haar jachtinstinct niet zal volgen!

In verband met de veiligheid van uw hond moet deze dubbel aangelijnd zijn. De hond draagt dan een  geschikte halsband met daarnaast een veiligheidstuig dat voor een windhond geschikt is. Het tuigje wordt vanuit GRH verstrekt bij adoptie, zelf dient u een halsband en twee riemen aan te schaffen. Meer hierover vindt u in de informatie die verstrekt wordt mocht u tot adoptie overgaan.

De Spaanse naam van de hond

Zodra de honden gered zijn en in veiligheid naar de shelter zijn gebracht, krijgen ze een naam. Een eigen naam hebben is vaak zo belangrijk, ze herkennen die al snel als “eigen” en het schept een band tussen hen en de vrijwilligers. Als ze naar Nederland of België komen laten ze alles achter, het nieuwe land is vreemd, de geuren, het klimaat, de drukte, de mensen, de taal, het drukke verkeer, het huis…het enige dat ze nog over hebben is de naam die ze hebben gekregen op de eerste plek die ze hebben gekend waar ze veilig waren en liefde kregen. Wilt u daar alsjeblieft over nadenken en bedenken of het mogelijk is die naam aan te houden óf eventueel een naam te bedenken waar de klanken van de Spaanse naam in voor komen.

U bent geïnteresseerd geraakt in een of meerdere van onze honden en u zou misschien wel tot adoptie willen overgaan. Lees deze pagina dan goed door, u vindt hier veel informatie over de adoptieprocedure.

Aanvraagformulier

Allereerst vragen wij u een aanvraagformulier in te vullen. Dat doen we om voor u en voor ons duidelijk te krijgen welke hond het beste bij uw gezin past. Denk bijvoorbeeld aan oud of jong, speels of rustig, teef of reu, galgo of podenco, omgang met andere honden,  kinderen of met katten enzovoort.

Telefonisch contact

Kort nadat ons adoptieteam uw aanvraagformulier heeft ontvangen, neemt een van hen telefonisch contact met u op. Hij/zij weet vanuit uw aanvraagformulier natuurlijk al veel over uw wensen, maar tijdens dit gesprek kan hij/zij met u daar nog wat dieper op ingaan en ook van uw kant kunt u dan nog vragen stellen aan onze collega.

Huisbezoek

Als u tijdens of na het telefonisch contact aangeeft verder te willen met de adoptieprocedure, maakt ons adoptieteam met u een afspraak voor een huisbezoek. Wij gaan standaard altijd bij elk mogelijk adoptiegezin op huisbezoek om een goed beeld te krijgen van wat voor tweede leven de hond dan zal krijgen en of het dagelijkse ritme van het adoptiegezin wel past bij de behoeften van de betreffende hond, waarin u geïnteresseerd bent.

De match

Greyhounds Rescue Holland doet haar best om de juiste match tussen adoptant en hond te vinden. Toch is het helaas geen wiskundige formule en kan niemand precies voorspellen hoe de hond zal reageren op zijn/haar nieuwe omgeving.

Wat een adoptant zich niet altijd realiseert is dat vrijwel elke galgo of podenco uit Spanje een grotendeels onbekend, maar wel naar verleden heeft. Greyhounds Rescue Holland doet bij elke hond haar uiterste best om een zo uitgebreid mogelijke geschiedenis van elke hond te achterhalen. Op basis van uw aanvraagformulier, het telefonisch contact, het huisbezoek en onze informatie over de hond bepalen wij of de hond past bij uw gezin, uw thuissituatie en uw leefstijl.

De reis naar Nederland

Zodra u een hond definitief heeft uitgekozen, reserveren wij hem/haar voor u bij onze shelter in Spanje. Na het afronden van de administratie en betalen van het adoptiegeld, € 375.-, geven wij de shelter de opdracht uw hond reisklaar te maken. U bent verplicht een UBN aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Zonder UBN kunt u geen Spaanse hond adopteren. Een UBN vraagt u gemakkelijk aan met uw DigiD via de website van RVO. Daar treft u ook alle benodigde informatie.

Ons transport team regelt vervolgens de reis voor uw hond naar Nederland. Dit gebeurt via bustransport. Houdt u er rekening mee dat het doorgaans nog een aantal weken kan duren voordat uw hond in Nederland aankomt.

Na aankomst in Nederland bent u verplicht uw hond binnen 14 dagen te laten registreren bij de NDG, Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. De registratie verzorgt uw dierenarts middels het invoeren van uw UBN. De registraties worden gecontroleerd door de NVWA.

Elke adoptiehond komt in een voor hem vreemde omgeving terecht als hij geadopteerd wordt en zal aan veel moeten wennen. Lees alle informatie op onze site goed om u voor te bereiden.

Nazorg

Als u eenmaal een adoptiehond via ons in huis heeft, blijven we altijd bereikbaar voor vragen en hulp. Gedurende de eerste zes maanden na adoptie zal ons nazorgteam regelmatig informeren hoe het gaat. Ons team van zeer ervaren nazorgers staat klaar om uw vragen over de omgang met uw nieuwe hond te beantwoorden en adviezen te geven. Zij kunnen soms besluiten onze gedragsdeskundige in te schakelen of u helpen om een goede hondentrainer of gedragsbegeleider bij u in de buurt te vinden.

Overweegt u na het lezen van deze informatie om  tot adoptie van een van onze honden over te gaan, dan kunt u onderstaand aanvraagformulier invullen en naar ons opsturen.

Adoptievoorwaarden en Gezondheidsverklaring

Let op, bij het invullen van onderstaand formulier gaat u akkoord met onze Adoptievoorwaarden en de Gezondheidsverklaring. Lees deze goed door!