Team

Team informatie

Alle werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze ontvangen hiervoor geen vergoeding of andere tegenprestatie. De onkosten die ten behoeve van deze werkzaamheden worden gemaakt, worden slechts vergoed op basis van werkelijk gemaakte en aantoonbare kosten en na voorafgaande goedkeuring van de penningmeester.

André van Veen van den Worm
nazorg
Britte
nazorg
Monique
nazorg
Herma
nazorg
Maurits Cats
secretaris