Team

Team informatie

Alle werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze ontvangen hiervoor geen vergoeding of andere tegenprestatie. De onkosten die ten behoeve van deze werkzaamheden worden gemaakt, worden slechts vergoed op basis van werkelijk gemaakte en aantoonbare kosten en na voorafgaande goedkeuring van de penningmeester.

Maurits Cats
secretaris
Chantal Kotte
nazorgteam
Renske van der Sluis
nazorgteam
Erik Boer
nazorgteam
Ellen C. Hooning
webteam, evenemententeam