Jaarrekening

De Kascommissie heeft de jaarrekeningen en bijbehorende documenten steekproefgewijs gecontroleerd en de jaarrekeningen zijn besproken met de penningmeester. De Kascommissie heeft advies gegeven de verantwoording goed te keuren en heeft het bestuur decharge verleend. Dit o.a. door het afgeven van een getekende verklaring omtrent hun bevindingen aan de penningmeester.