Algemeen

Registreer uw hond
Zoals u weet heeft uw hond een chip waarvan de gegevens bij aankomst in Nederland nog geregistreerd staan op het vorige adres in Spanje. Dat is veelal de shelter waar uw hond van afkomstig is. Chipnummer op uw naam…
Loslopen? Of niet…
Mag mijn galgo nu loslopen of niet? Op 6 maart j.l. ontvingen wij van Jelica Otter onderstaand mailtje. Daarin vermeldt zij het antwoord van het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op bovenstaande vraag. Dit standpunt van het ministerie…