Missie en visie

Greyhounds Rescue Holland zet zich in tegen mishandeling en verwaarlozing van de Galgo Espagnol en de podenco in Spanje.

Hoe zit het nu echt?

In Spanje zijn ‘windhonden’ de verzamelnaam voor deze rassen uitgezonderd van de dierenbeschermingswet. ‘Zij’ worden gezien als voorwerpen van de Galquero waarmee zij mogen jagen. Helaas zijn de omstandigheden van deze honden tijdens het verblijf bij hun jager of Gipsy familie schrikbarend. Wanneer zij niet jagen worden zij achtergelaten in bunkers zonder licht, eten en vers water en zitten zij vast aan hele korte ijzeren kettingen. Wanneer ze wel mogen jagen en ze presteren niet naar behoren worden zij geregeld achtergelaten in velden (vaak gewond) omdat zij niet meer van waarde zijn voor de jager.

De trainingsmethoden voor deze honden zijn barbaars. Om te checken of zij hard genoeg rennen, worden zij achter een auto of motor vastgemaakt. U zult begrijpen dat niet iedere hond deze methode ongeschonden doorstaat.

Windhonden worden mishandeld, krijgen slecht en onvoldoende voedsel en worden afgedankt of opgehangen wanneer zij niet meer nodig zijn.

Dan komen de shelters in beeld die wij ondersteunen. Shelters zijn Spaanse asielen die in tegenstelling tot de Nederlandse Asielen niet gesubsidieerd worden door de overheid. Zij zijn afhankelijk van giften (donaties).

Zo ook wij. Al onze teamleden zijn vrijwilligers. Alle donaties komen op de juiste plek terecht.

De shelters vangen de honden op die zij vinden, die ze uit het dodingsstation halen of die zij weghalen (met gevaar van eigen leven) bij jagers en of Gipsy families.

Een jager mag een hond gratis naar de Perrera brengen, dat is een dodingsstation. Een shelter moet om deze hond eruit te halen een behoorlijk bedrag per hond betalen.

Iedere shelter heeft een eigen dierenarts en die behandelen alle verwondingen en ziektes naar aanleiding van het erbarmelijke verblijf vanuit hun verleden. Heel vaak is dit op vrijwillige basis.

Vanaf de tijd dat de honden gered zijn en in de shelter verblijven, ontbreekt het hen aan niets. Zij krijgen liefde, aandacht, eten en onderdak.

Echter door de enorme schaal waarop deze problematiek plaatsvindt, kunnen de shelters geen honden opvangen wanneer wij geen adoptie of pleeggezinnen zouden zoeken en vinden voor deze honden.

Iedere opgevangen hond maakt weer plek voor een andere.

Natuurlijk helpt het niet om alleen maar honden te laten adopteren.

Om die reden houdt onze stichting zich samen met de shelters bezig om zoveel mogelijk naar buiten te brengen hoe de situatie ‘echt ‘ is in Spanje voor onze windhonden.

Deze fantastische honden die in onze harten zijn gekropen worden ieder jaar massaal afgedankt. Wel 50.000 per jaar worden aan het einde van het jachtseizoen vanaf 1 februari aan hun lot overgelaten. De shelters waar wij mee samenwerken zijn de echte reddende engelen en wij helpen hen financieel,

ondersteunen hen met hulpgoederen en zoeken het beste thuis voor hun honden. De lijnen tussen ons en de shelters zijn kort. Het transport regelen, nemen wij ook voor onze rekening.

Samen verspreiden wij de boodschap de wereld in dat dit moet stoppen.

De traditie moet worden gestopt. Onder de noemer traditie wordt alle leed gedoogd en gewoon gevonden.

Shelters steken ook veel tijd in voorlichting van de jeugd want daar immers zou weleens de ommekeer kunnen plaatsvinden.

Wij als stichting Greyhounds Rescue doen er alles aan om de cirkel rond te krijgen. Van ondersteunen van de shelters, het vinden van goede adoptie/ pleeggezinnen, het regelen van transport en aankomsten, pr-activiteiten, de nazorg voor honden die bij hun nieuwe gezin zijn aangekomen, het onderhouden van een actuele website, transparante visie en beleidsvoering, tot voorlichting geven en evenementen regelen.

Onze ogen zijn wijd open en wij proberen het hele spectrum van de problematiek te belichten.