Registreer uw hond

Zoals u weet heeft uw hond een chip waarvan de gegevens bij aankomst in Nederland nog geregistreerd staan op het vorige adres in Spanje. Dat is veelal de shelter waar uw hond van afkomstig is.

Chipnummer op uw naam laten registreren. Let op: registratie bij de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) is wettelijk verplicht!

De galgo staat bekend om zijn snelheid en jachtdrift. Wanneer u de hond los laat lopen en tijdens het spelen “hier” roept wordt dit niet altijd even serieus door ze genomen. Zelfs een gehoorzame hond kan gezien zijn verleden onvoorzien zo van iets schrikken dat zij/hij de benen neemt. Daarom is het (sterk) aan te bevelen het chipnummer zo spoedig mogelijk op uw naam en adres te laten registreren. Daarnaast geldt sinds 1 april 2013 ook wettelijk een verplichte identificatie- en registratieplicht (I&R) voor honden.

Sinds een wetswijziging per 1 november 2021 is dient u uw hond zelf bij de NDG te registeren via uw dierenarts. Voor meer informatie kunt u hierover terecht bij uw dierenarts of neem contact op via info@greyhoundrescue.nl

België

In België vindt registratie van uw hond plaats bij de dierenarts. Deze leest de chip van uw hond uit en meldt hem/haar aan met een “Voorlopig Identificatiecertificaat” bij de BVIRH (Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden). Ongeveer een maand later stuurt het BVIRH het “Definitief Identificatiecertificaat” naar u toe. Dit certificaat bestaat uit 2 stickers (sticker 1 = NAW eigenaar en sticker 2 = beschrijving hond en gegevens chip) en een formulier dat dient ingevuld en verstuurd te worden naar het BVIRH in geval van adreswijziging, wijziging van eigenaar of in geval van overlijden van de hond.