Soms schieten woorden te kort. En soms zijn er gewoon geen woorden. Geen woorden die de wreedheid van mensen naar hun eigen honden kan verklaren. Geen woorden om te beschrijven wat het werk van een vrijwilliger van een shelter in Spanje met een mens doet. Om te beschrijven wat het met je doet om 11 galgo’s te redden uit de krochten van de hel. Blijdschap voor het redden van deze levens, legt het soms af tegen het intense verdriet van de wetenschap dat er elders in Spanje nog meer honden op een dergelijke manier behandeld worden… Lees hieronder waarom Greyhounds Rescue Holland zich niet alleen inzet om Spaanse windhonden op te vangen, maar waarom we ook proberen bewustwording te creëren en verandering teweeg te brengen op politiek niveau.

Vrijdag 8 mei. Een dag die enkele vrijwilligers van de shelter Galgos del Sur nooit meer zullen vergeten. Ze weten daar als geen ander tot wat voor wreedheden galguero’s in staat zijn. Wat zij hun eigen honden kunnen aan doen. Honden die vaak zo hard proberen om het goed te doen, want een windhond maakt zijn baasje zo graag blij. Maar als je te langzaam bent, het doden van je prooi niet in je zit, je niet goed genoeg bent voor de jacht, of soms gewoon zomaar, zonder enige aanleiding, dan maakt dat allemaal niet meer uit. Galgo’s in Spanje zijn geen dieren, ze zijn gereedschap…

De galgo’s bij deze galguero, in Écija (Sevilla), leefden onder werkelijk afschuwelijke, gruwelijke omstandigheden. Het is niet te bevatten dat het nog enige tijd geduurd heeft voordat Galgos del Sur uiteindelijk de lokale overheid heeft weten te overtuigen van het feit dat deze honden per direct gered moesten worden. De schrijnende situatie kwam aan het licht doordat mensen uit de stad de nationale politie hadden ingelicht. Dezelfde mensen hebben de honden in leven weten te houden tot de vrijwilligers eindelijk op 8 mei 2020, onder begeleiding van de gemeente en de politie, deze arme zielen mochten gaan redden. Wat ze aantroffen, zullen ze nooit meer vergeten.

Zes volwassen galgo’s en twee pups – uitgemergeld, doodsbang en getraumatiseerd – werden gevonden. Er was geen voedsel of water te bekennen. Alleen een cementen vloer waarop de honden leefden tussen hun eigen uitwerpselen, omgeven door vliegen en parasieten. De geur die er hing – van urine, angst, verwaarlozing – was niet te harden. Tegen een muur lag een matras op de grond, of althans, de resten van iets dat ooit een matras is geweest. Niet meer dan een stinkende hoop vuil, vergaan materiaal dat een ideale broedplaats is voor bacteriën en ziekten, ongetwijfeld vol met ongedierte. Uitgerekend hieruit, klonk een zacht gepiep toen de vrijwilligers net op het punt stonden weg te gaan. Natuurlijk zijn ze omgedraaid en zijn ze, met gevaar voor hun eigen gezondheid, op onderzoek uit gegaan. Wat ze vonden was hartverscheurend: 3 pups, nog zo jong, nog zuigelingen, werden uit de diepte van het vergane matras getild (zie video). Zo jong, en nu al de dood in de ogen gestaard.

Organisaties als Galgos del Sur, nemen de zorg voor deze uitgemergelde dieren, die op sterven na dood zijn, op zich en redden hen met hun eigen middelen. Middelen, waarvan ze volledig afhankelijk zijn voor donaties, want van de overheid hoeven ze niets te verwachten – en van de galguero’s verantwoordelijk voor al dit leed al helemaal niet. Er is een klacht ingediend tegen de galguero vanwege dierenmishandeling en de honden zijn opgevangen, ondanks dat de shelter door de corona crisis over vol zit. Meer kunnen de vrijwilligers niet doen…

Wilt u ook iets doen voor deze galgo’s? U zou ze kunnen helpen met een financiële bijdrage voor de shelter die ze opvangt. Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer NL94 INGB 0683 8660 79 (ING-Bank) t.n.v. stichting Greyhounds Rescue Holland, o.v.v. “Donatie Galgos GDS”. Bij betaling vanuit het buitenland gebruikt u de BIC-code: INGBNL2A.