Beste vrienden, sympathisanten en donateurs van GRH, collega vrijwilligers in Nederland en in de shelters in Spanje.

Enkele jaren geleden bevond Greyhounds Rescue Holland zich in een roerige periode, o.a. op het gebied van het penningmeesterschap. En juist in die enorm moeilijke tijd bood Erik van der Looij ons zijn hulp aan. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat hij als geroepen kwam en met heel veel bewondering hebben we gezien hoe hij langzaam maar zeker van de algemene financiële administratie, de donateursadministratie, alle financiële zaken van de webshop, de jaarrekeningen enzovoorts weer een goed geheel maakte en alles op orde bracht.

We hebben Erik als een enorm betrokken bestuurslid en heel prettige collega binnen het bestuur ervaren. Toen we met een afvaardiging naar het Europees parlement gingen was hij van de partij. Zijn grote liefde voor dieren en zijn betrokkenheid bij de (Spaanse) windhonden blijkt ook doordat hij en zijn vrouw Irma samen vier (Spaanse) honden in hun gezin hebben opgenomen. Zelfs hun vakanties brengen zij graag samen met hun honden door.

Einde 2018 deelde hij strikt vertrouwelijk aan het bestuur mee dat zijn taak er op zat. Er waren geen ongeregeldheden meer, geen achterstanden, geen enkel onderdeel meer zelfs van de taken die bij het penningmeesterschap horen dat niet volledig up to date was. Hij was zonodig bereid nog tot medio 2019 aan te blijven, maar liet ons ook weten dat als het zou lukken eerder dan dat moment een goede opvolger te vinden als penningmeester dat hij dan bereid was zijn opvolger nog een poosje met raad en daad terzijde te staan.

En we zijn er trots op dat we u kunnen laten weten dat we deze hebben gevonden in de persoon van Lucie van der Zeeuw. Een sympathisant van GRH, adoptant van GRH en al sinds enige tijd lid van ons nieuwe webteam. Zij verklaarde zich bereid penningmeester te worden van GRH.

Lucie zal aantreden per 6 maart 2019 en zoals reeds gezegd zal Erik haar de komende tijd waar nodig en gewenst nog met raad en daad terzijde staan.

Lucie: via deze weg willen we je van harte welkom heten in het bestuur van GRH en je heel veel succes toewensen. We hebben er alle vertrouwen in.

Erik: we willen jou heel hartelijk dank voor de enorme klus die je destijds op je schouders hebt genomen en gelukkig voor ons allen tot een bijzonder goed einde hebt gebracht. Jij hebt er in grote mate aan bijgedragen dat GRH een van de groeiende voorvechters was en mag blijven voor de (Spaanse) windhonden. We komen elkaar vast nog vaker tegen en dat zal dan elke keer weer een bijzonder prettige ontmoeting zijn.