Nieuws uit Spanje – news from Spain:

In Spanje worden er nieuwe wetten tegen dierenmishandeling besproken.
Hierdoor kunnen jachthonden als huisdier worden gezien en onder deze wetten gaan vallen.

In Spain the laws against animal cruelty are under discussion at the moment. Through these new laws even long dogs and in fact all hunting dogs can be seen as pets and therefore be protected by these laws.

De federatie van jagers in Spanje wil dit niet en juist dat jachthonden in een andere categorie worden geplaatst, de categorie “werkhonden”. Daarnaast willen ze dat de omschrijving “in de steek gelaten dier” komt te vervallen. Daardoor kunnen ze niet meer schuldig bevonden worden aan nalatigheid indien zij een hond “kwijtraken”. In Castillo-La Manch is in februari 2018 deze “uitzondering” al opgenomen. In Comunidad Valencia is men dit nog aan het bespreken.

The Federation of hunters in Spain has objections against these new laws and they want the hunting dogs to be placed in a different category, named “working dogs”. Besides this they also want the description “abandoned dog” to be removed. As a result, they can no longer be found guilty of negligence if they “lose” a dog. In Castillo-La Manch this “exception” was already included in February 2018. This is still being discussed in Comunidad Valencia.

Spaanse dierenorganisaties zijn campagnes op internet begonnen om dit te voorkomen. Ook wij doen alles wat we kunnen om deze campagnes mede te ondersteunen. U kunt de ontwikkelingen volgen via: #losperrosdecazatambiénsonperros

Spanish animal organizations have started campaigns on the internet to prevent this. We, GRH, also work with them to prevent this from happening. You can follow the developments via: # losperrosdecazatambiénsonperros