In dit stuk treft u een verhaal aan van een van de shelters waar wij mee samenwerken. Patricia Almansa Ponce, eigenaresse van de shelter Galgos del Sur in Cordoba geeft een uitleg over de (wan)toestanden van de jacht op de galgo’s, de financiële redenen erachter, waarom het zelfs vanuit de landelijke en regionale autoriteiten in stand wordt gehouden.

Haar verhaal vertelt ook over PACMA, de enige politieke partij in Spanje die zich inzet voor het welzijn en verbetering van de wetten ter bescherming van alle dieren maar vooral de jachthonden.

Haar verhaal vertelt u verder over het onrecht dat de galgueros hun honden gratis mogen afgeven bij de dodingsstations die er velen zijn in Spanje, terwijl de vele organisaties die honden proberen te redden moeten betalen om er een uit te kunnen krijgen. Dat zij geen steun krijgen van de overheid, dagelijks moeten vechten, vaak “nee” moeten zeggen en honden dus niet kunnen redden omdat ze overvol zitten.

En vooral dat de situatie niet verbetert. Jaarlijks neemt het aantal honden dat gered wordt toe. In enkele jaren is het in deze shelter al gestegen van 100 honden per jaar naar zo’n 250 honden per jaar. Een van de grote schuldigen zijn de mensen in de regering, omdat velen van hen zelf jager zijn.

Luistert u alstublieft naar haar verhaal en helpt u de shelters helpen door uw steun te betuigen, petities op te stellen, uw social media te gebruiken of wat er dan ook binnen uw mogelijkheden ligt.

Namens alle vrijwilligers van alle rescue organisaties in Spanje, alle vrijwilligers van alle stichtingen in Nederland en in het buitenland die er hard voor werken de nood te lennigen, heel hartelijk dank voor uw steun.