De afdeling van PACMA in Córdoba heeft zojuist de vreselijke situatie van zo’n 300 honden in een rehala in de gemeente van de hoofdstad van Cordoba gedocumenteerd. Ze hebben deze situatie niet alleen openbaar gemaakt via hun eigen site, maar ook aan de gemeenteraad van Córdoba en de Junta de Andalucía.

Over het algemeen leven de honden die eigendom van een galguero zijn een ellendig leven vol angst, gebrek aan zorg en veiligheid. De meesten worden in grote getalen in zogenaamde zulos gepropt in vreselijke gezondheidstoestanden, met gebrek aan voedsel en water, nauwelijks licht, zonder uit te worden gelaten naar buiten, vaak aan elkaar verbonden met heel korte kettingen en leven gewoonlijk ook tussen hun eigen uitwerpselen.

Concentraties van jagers  en andere betrokkenen bij de jacht op de jachtbeurs

Ook dit jaar heeft de Diputación de Córdoba de INTERCAZA georganiseerd, een jachtbeurs die met overheidsgeld wordt gefinancierd en die van 27 tot 30 september in het Palacio de la Merced wordt gehouden. Het hoogste bestuur van de provincie Cordóba subsidieert dit evenement zwaar, ze investeren er bijna 1 miljoen in. Het bevordert een wilde, verwoestende en wrede traditie met dieren die het behoud van de natuurlijke omgeving bedreigen en eindigt met het leven van twintig miljoen dieren per jaar in heel Spanje.

PACMA is de enige politieke partij die zich inzet voor dieren en die het verbod op alle soorten jacht vereist. Om deze reden heeft PACMA deze week twee grote bijeenkomsten georganiseerd in Córdoba (27 september en 30 september), die zullen worden ondersteund door talrijke beschermers en dierenactivisten in de provincie.

Afbraak van de natuur als gevolg van de jacht in Córdoba

In de provincie Córdoba worden elk seizoen in totaal tijdens de vele jachten meer dan een miljoen dieren gedood. In Andalusië alleen al zijn er momenteel 102 zogenaamde jachtboerderijen, voornamelijk eigendom van private ondernemingen die de verschillende soorten die bestemd zijn voor de jacht fokken: patrijs, wild konijn, haas, kwartel, fazant, herten, reeën, moeflons en wilde zwijnen. Deze dieren worden vervolgens vrijgelaten in de jachtgebieden waar moet worden gejaagd.

Maar de gevolgen van de jacht in Córdoba gaan verder:

Het aantal bedreigde soorten is toegenomen. De Iberische lynx wordt bedreigd als gevolg van de vernietiging van zijn habitat en de achteruitgang van de konijnenpopulatie.
Elk jaar worden naar schatting 80.000 honden in heel Spanje verlaten aan het einde van het jachtseizoen. Alleen al in de provincie Córdoba worden meer dan 4000 honden (voornamelijk windhonden en overige jachthonden) afgedankt als ze niet meer bruikbaar zijn voor jagers die ze alleen als gereedschap beschouwen. Het is ook gebruikelijk om windhonden aan bomen te zien hangen, in putten te verdrinken of in greppels te gooien.
Het bestuur van de provincie Cordoba
en 52 gemeenten in steden met minder dan 20.000 inwoners hebben voor het jaar 2018-2019 ongeveer 300.000 € gereserveerd om de kosten te dekken van het Provinciale Plan van samenwerking met Haalservice Stray Dog. Deze dienst is voornamelijk bedoeld om honden te verzamelen die zijn achtergelaten door jagers. Ze zijn veroordeeld om te worden gedood als niemand ze na tien dagen claimt of adopteert. Het meest gruwelijke is dat men in deze zogenaamde dodingscentra op hun beurt ook weer zonder enig respect met de dieren om gaat.

We hebben al schriftelijk informatie gevraagd over het aantal honden dat door deze dienst is opgehaald en wat hun bestemming is, maar we hebben geen reactie ontvangen.
De tenminste 35 shelters/opvangcentra die bestaan ​​in de provincie Córdoba en zichzelf verantwoordelijk hebben gemaakt voor het zoeken en redden van zoveel mogelijk honden van jagers (galgueros) en vervolgens alles in het werk stellen om deze dieren in binnen- en buitenland te laten adopteren, krijgen niet de erkenning die ze verdienen. Er is voor hen geen subsidie, die wordt liever aan de jagers gegeven lijkt het wel.

Gevolgen voor het milieu

PACMA veroordeelt dat de brute interventie van de jagers die in de natuur verwoestende gevolgen heeft voor de omgeving en voorspelt een ramp. Het jagen veroorzaakt tekorten bij sommige soorten dieren waar op gejaagd wordt en dat heeft er toe geleid dat er zogenaamde jachtboerderijen zijn opgericht. Op dit moment zijn de populaties van rode patrijs, konijnen en hazen die nog in het wild leven al zo bedroevend laag dat zij met uitsterven worden bedreigd.

Voor degenen onder u die meer willen lezen over de Rehala, zie deze link: http://www.greyhoundsrescue.nl/rehala/

WAARSCHUWING: ONDERSTAAND FILMPJE BEVAT GRUWELIJKE BEELDEN