Van alle methodes van jagen is de Rehale de meest destructieve en grimmige manier, voor zowel het opgejaagde wild als voor de honden die voor deze jacht worden gebruikt. Bij deze manier van jagen worden per galguero (jager) 16 tot maximaal 40 honden ingezet. De honden houden een klopjacht op al het aanwezige wild, zij jagen hen tot aan een linie waar de galguero’s staan met hun wapens, deze hebben zich op verschillende posities opgesteld. Naast deze galguero’s, soms tot 100 man per rehala, zijn vaak ook toeschouwers aanwezig, ook jonge kinderen…

Tijdens deze jacht sneuvelen niet alleen het opgejaagde wild, jacht2
wilde zwijnen, herten en alles wat op hun pad komt, maar ook honden sterven, door verdwaalde kogels, slagtanden of hoorns. Andere honden, de zogenaamd leiders die verantwoordelijk zijn voor het opsporen van het wild en het volgen van hun spoor, soms kilometers lang, raken verloren in de bergen en vinden hun eigenaar niet op tijd terug. Hierdoor zullen zij sterven van honger, dorst, kou of overreden worden op de Spaanse wegen.

 

jacht1Wanneer de jacht ten einde is, wordt er niet gewacht op de honden die nog niet terug zijn bij hun galguero…de buit moet tenslotte gevierd worden met drank en eten. De overgebleven honden worden in hun kleine trailers gezet, zonder eten en drinken, die zullen moeten wachten totdat hun galguero’s zijn uitgefeest en weer huiswaarts keren.

 

Onderstaande foto’s zijn een afschuwelijk bewijs van deze jacht waarbij honderden dieren sterven.