Wrede behandeling van zwerfhonden doet zich niet alleen in Spanje voor, maar op vele plaatsen in Europa. En in Roemenië is de situatie verschrikkelijk. Vandaar dat we ook daar onze steun willen geven door ondertekening van een brief aan de Europese Commissie. GRH heeft samen met meer dan 200 andere Europese organisaties een brief van 23 januari 2014 aan de Europese Commissie ondertekend waarin de Commissie verzocht wordt eindelijk in te grijpen in de wrede behandeling van zwerfhonden in Roemenië.

De brief laat duidelijk zien, dat de Europese Commissie de juridische bevoegdheid heeft om in te grijpen. Onafhankelijk juridisch onderzoek toont aan, dat er reeds een solide juridische basis bestaat onder Artikel 13 (Dierenwelzijn) en Artikel 168 (Volksgezondheid) in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Andere relevante EU wetgeving is onder andere te vinden in Beschikking 2009/470/EG van de Raad en Beschikking 2008/341/EG van de Commissie omtrent de criteria voor financiële hulp aan lidstaten.

De Commissie moet nu ingrijpen om verder lijden te voorkomen. De EU Commissie moet er bij Roemenië op aandringen lange termijn maatregelen te nemen om de hondenpopulatie onder controle te krijgen overeenkomstig internationale praktijkvoorbeelden.

Europees woordvoerder van het initiatief, de heer Robert Smith:

“Het is de hoogste tijd dat de EU Commissie een halt toeroept aan de gruweldaden in Roemenië. Roemenië ontvangt jaarlijks miljoenen Euro’s van de EU voor de cofinanciering van zijn Rabiës(hondsdolheid)bestrijdingsprogramma. Als voorwaarde, heeft Roemenië beloofd zijn zwerfhondenpopulatie te verminderen. Roemenië heeft besloten dat te doen door honderdduizenden honden te vangen. Door het niet beschikbaar stellen van geld, faciliteiten en adoptiegezinnen, om het enorme aantal honden onder te brengen, is de essentie van dit beleid het doden van de honden. Doden is een dure en zinloze methode, omdat de verwijderde honden snel vervangen worden door nieuwe vruchtbare honden. Echter, EU wetgeving schrijft het gebruik van humane en effectieve methodes voor. Zolang de Commissie dit verkapte Dodingsprogramma tolereert als een manier om de zwerfhondenpopulatie te verminderen, zullen de pogingen van de Roemeense regering blijven falen tegen enorme kosten voor de belastingbetaler. Dit beleid zal voor lijden blijven zorgen voor zowel de inwoners als voor hun honden”.

Wij dringen er bij de leden van het Europees Parlement op aan de ernstige zorgen van de Europese burgers te delen en ons initiatief te ondersteunen.

Dit fantastische initiatief kan je ook volgen op deze Facebook-pagina.

En ben je ook geraakt door dit verschrikkelijke hondenleed? Klik hier en teken de petitie!!