Vanuit het “goedendoelenfonds” van de ING bank mochten wij een donatie ontvangen van 1000 euro.

Als Non profit organisatie met vele vrijwilligers zijn wij de ING zeer erkentelijk en willen wij hen hartelijke danken voor deze geweldige donatie.
Mede dankzij deze donatie kunnen wij ons goede werk voort zetten, wij zullen dit geld
gebruiken als noodfonds voor onvoorziene medische kosten.

Alle vrijwilligers van stichting Greyhounds Rescue Holland danken de ING hartelijk voor hun financiële steun.