Het jachtseizoen in Spanje is ten einde…het afgelopen weekend was de laatste dag van de jacht. Onze Spaanse vrijwilligers maken zich sterk en bereiden zich weer voor op het opvangen van groten getale gedumpte en mishandelde jachthonden. De galguero’s behouden de meeste honden niet tot het volgende jachtseizoen. In het meest ideale scenario worden de honden door de galguero’s naar een asiel of dodingsstation gebracht, waar wij ze kunnen weghalen (kopen). Maar meestal worden ze gedumpt in de bergen, een ravijn, put of kanaal al dan niet met gebroken poten, of op een snelweg uit de auto gegooid. Opgehangen of in brand gestoken, of dood geschoten…Deze jachthonden zijn voor de galguero’s slechts een werktuig waar ze op een zo snel mogelijke en goedkope manier vanaf willen. Zij zien deze galgo’s en podenco’s slechts als een instrument voor de jacht…geen levend wezen met een hart en een ziel, een dier met gevoel dat hunkert naar liefde, aandacht en goede zorg. Misschien denkt u dat het om tientallen honden gaat, maar helaas….het gaat om duizenden en duizenden honden, het is een dweilen met de kraan open en toch zetten onze Spaanse vrijwilligers zich keer op keer weer in om de geredde en gevonden honden een hond-waardig bestaan te geven.

De shelters raken weer vol, overvol met honden die zorg, liefde, verpleging en medicatie nodig hebben. Hier zijn niet alleen heel veel vrijwilligers voor nodig maar ook plaats om de honden op te vangen en geld. Geld om voer, onderdak en dierenartskosten mee te betalen en juist in deze periode lopen die kosten enorm op.

Wij steunen de Spaanse shelter waar wij mee samen werken zo goed mogelijk, maar dit kunnen wij niet zonder u hulp. Mogen wij u vragen een bijdrage, klein of groot…en elke euro is er één, over te maken op onze rekening? Zonder uw bijdrage kunnen wij niet helpen…namens de shelter danken wij u bij voorbaat voor uw donatie.

ons rekeningnummer is NL94 INGB 0683 8660 79 (ING-Bank) t.n.v. stichting Greyhounds Rescue Holland. Bij betaling vanuit het buitenland: IBAN-nummer: NL94 INGB 0683 8660 79 (eventueel met BIC-code: INGBNL2A).