Narcose

Gezien de risico’s die een narcose met zich mee brengt voor de galgo, zijn er een aantal factoren waarop uw dierenarts moet letten. De risico’s zijn vrij gemakkelijk met een aantal voorzorgsmaatregelen te verminderen. Waar rekening mee gehou­den dient te worden is het feit dat de galgo een andere vet/spierverhouding heeft dan de gemiddelde huishond. Waar voor de gemid­delde huishond met een vetpercentage 25 tot 30 gerekend wordt, is dat bij de galgo rond de 15%. Dit zorgt ervoor dat de galgo het op de operatietafel van de dierenarts simpel gezegd koud krijgt. Ook de kortharige vacht en het grote oppervlak per kilogram lichaamsgewicht dragen ertoe bij dat het dier sneller afkoelt tijdens een operatie.Doordat de hond afkoelt wordt de duur van de narcose verlengd zodat het hart- en bloedvatenstelsel het zwaarder krijgen. Het gebruik van een warmtemat (thermo-pad) kan dit alles voorkomen.

Vraag!

Vanwege het lage vetpercentage van deze honden is de keuze van het narcosemiddel erg belangrijk. Vraag uw dierenarts of hij bekend is met deze materie. Zo niet, dan kan hij altijd informatie vragen aan de klinieken die op onze site staan vermeld.

Ook een aandachtspunt is het gegeven dat het bloed van de galgo vrij “stroperig” is, Dit komt omdat het aantal rode bloedlichaampjes, die zuurstof naar o.a. de spieren sturen, veel hoger is dan bij andere hondenrassen. Dit hoge gehalte aan rode bloedlichaampjes is volkomen normaal en de galgo zal er in het dagelijkse leven en gedurende de races meer voordeel dan nadeel van hebben. Echter tijdens narco­se kan dit “stroperige” bloed, door kleine veranderingen in de werking van hart en bloedvaten, wel voor problemen zorgen. Ook dit is echter weer redelijk eenvoudig te onder­vangen door een infuus aan te sluiten tijdens narcose dat voorkomt dat het bloed verder indikt. Tevens kan met dit infuus een te sterke bloeddrukdaling worden voorkomen.

Paniek

Tenslotte is bekend dat galgo’s zonder reden in paniek kunnen raken bij het begin van de narcose en aan het einde hiervan. De reden hiervan is onbekend. Ook al heeft de dierenarts alle voorzorgsmaatregelen genomen die hij had moeten nemen, dan nog is het risico dat de galgo paniekerig uit de narcose ontwaakt groter dan bij andere honden. Het enige wat hier eigenlijk tegen helpt is de hond de tijd te geven om op een rustige plaats in een rustige om­geving zonder al te veel stress uit te slapen. Ook de dagen erna kan de hond nog niet helemaal de oude zijn. Rust geven is voldoende om weer volledig te herstellen.

Tenslotte willen wij u nog op het hart drukken dat ingrepen en eventuele operaties zoveel mogelijk gedaan worden bij de eigen dierenarts. Hij kent im­mers u en uw hond het beste en is zich dan ook het meeste bewust van extra voorzorgsmaatregelen die getroffen dienen te worden bij de narcose van galgo.

Met dank aan de Nederlandse Greyhound Club – Erwin Hoogland