Weet u dat we met ruim 75 vrijwilligers werken.

Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Ons adoptieteam werkt met drie dames, het pleegteam met twee dames. Daarnaast zijn er gemiddeld acht tot tien nazorgers actief die minimaal zes maanden lang contact onderhouden met de adoptanten om te zien hoe het met hun nieuwe huisgenootje gaat. Wanneer er zich problemen voordoen hebben we binnen GRH een gedragsdeskundige beschikbaar. Op dit moment is er één persoon beschikbaar voor het evenemententeam. We werken met een groot aantal huisbezoekers, deze vrijwilligers leggen na ontvangst van een adoptieaanvraag eerst een huisbezoek af, alvorens we tot een definitieve adoptie overgaan. Ook hebben we een aantal “losse”  vrijwilligers op wie altijd een beroep mogen doen voor allerlei hand- en spandiensten. Naast al deze vrijwilligers mogen we natuurlijk onze pleeggezinnen niet vergeten, zij vangen tijdelijk een hond op die het of in de shelter niet goed naar de zin heeft of die door onverwachte omstandigheden weg moet bij het adoptiegezin.

De taken binnen de teams zijn goed verdeeld, het is duidelijk wie wat doet….toch komt het voor dat er vrijwilligers zijn die verschillende functies bezetten binnen GRH en dit kan soms, naast de normale werkzaamheden een te grote belasting vormen. Een aantal van hen staan ook klaar bij aankomst van een adoptie- of pleeghonden op de verschillende vliegvelden in Nederland, doorgaans op een tijdstip dat de meeste mensen al op één oor liggen.

Daarom zijn wij bij GRH altijd op zoek naar meer vrijwilligers:

  • Het evenemententeam zoekt een enthousiaste collega, email
  • Het webteam is op zoek naar een collega om de website bij te werken, email voor meer informatie.
  • Vluchtafhalers, email
  • Pleeggezinnen, kunt u tijdelijk een hond opvangen email dan naar het pleegteam of vul het pleegformulier in, klik hier.
  • Iemand die het PR team wil versterken, email
  • Het adoptieteam zoekt enthousiaste collega’s, email.
  • Kunt u iets anders betekenen voor GRH en de honden in het bijzonder, stuurt u ons dan ook een email.