Aanstaande zaterdag 21 mei is het zover…

Na heel veel voorbereidingen door onze voorzitster Esther Versluijs, haar veelvuldige contacten met politie en gemeente Den Haag vindt zaterdag 21 mei de demonstratie/mars plaats tegen het leed dat vele galgo’s en podenco’s ten deel valt in Spanje. Patri (Patricia Almansa Ponce) van de Spaanse shelter Galgos del Sur zal aanwezig zijn en spreken. DutchGalgoLobby heeft het voor elkaar gekregen dat Anja Hazenkamp europarlementariër van de PVDD zal meelopen in de mars en ook zal spreken. Gerdien Averink één van onze vrijwilligers heeft de media bereid gevonden er aandacht aan te besteden, wij verwachten hen ook op het Malieveld.

Flyers zoals de foto kunnen op het malieveld worden opgehaald zodat u ze uit kunt delen…

Natuurlijk zullen er foto’s gemaakt worden en na de mars zal er verslag worden gedaan op deze pagina…

U komt toch ook?