Weet u het nog? Op 15 april 2013 werd een Schriftelijke Verklaring door de Franse Europarlementariër Striffler and 11 mede-ondertekenaars, waaronder de Nederlandse Europarlementarier Kartika Liotard ingediend bij het Europese parlement. Een verklaring over de onmiddelijke beëindiging van de mishandeling van windhonden in Europa, een droom van ons en met ons van velen. Het is haast onvoorstelbaar maar dierenwelzijn is buitengewoon moeilijk op de Europese agenda te krijgen. Daarom ook was deze Schriftelijke Verklaring extra bijzonder. Bovendien heeft zij gelukkig veel meer teweeggebracht dan werd verwacht.

Voor u als windhondenliefhebber is het geen nieuws meer. Duizenden windhonden worden jaarlijks mishandeld en afgemaakt in Europa. De situatie is het meest schrijnend in Spanje, waar deze honden worden ingezet voor de jacht of het zogenaamde coursing. Na slechts twee jaar van dienst te zijn geweest onder verschrikkelijke omstandigheden, worden de meeste afgemaakt, vaak op gruwelijke wijze door hun eigenaars. Maar de aanklacht richt zich ook tegen Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waar jaarlijks 18.000 greyhounds worden gedumpt of gedood om een kwijnende race-industrie gaande te houden.

Greyhounds Rescue Holland staat zeker niet alleen in haar strijd voor een dierwaardig bestaan van de galgo’s in o.a. Spanje. Meer dan 178 Europese organisaties zetten zich in om aan deze schrijnende situatie een einde te maken. De Schriftelijke Verklaring heeft een ongekende inzet en eenheid in Europa laten zien. Naast foto-campagnes zijn meer dan 200.000 brieven verstuurd aan de Europarlementariërs. U leest het goed: 200 duizend!! Een ongelofelijke hoeveelheid. Verschillende Europarlementariërs vroegen uiteindelijk de brievenactie te staken, hun postvakken puilden uit! In Spanje zijn daarnaast manifestaties gehouden in Madrid en Barcelona om de Spaanse overheid te laten ingrijpen.

Wat is nu het resultaat van al die brieven, foto’s, acties, manifestaties etc.? Nu, de Schriftelijke Verklaring 0006/2013 sloot op 15 juli met 217 handtekeningen, waaronder de Nederlandse delegatie van Groen-Links. Over het geheel werd de Schriftelijke Verklaring ondertekend door Europarlementariërs van verschillende politieke windrichtingen. Dat is positief te noemen. Alhoewel het aantal handtekeningen helaas onvoldoende is om de verklaring aan te nemen, is het wel degelijk genoeg om een aanklacht te zijn tegen landen als Spanje en Ierland. Landen die door het laten voortbestaan van deze praktijken enorm tekortschieten in het naleven van de Europese dierenwelzijnswetgeving. Ook met uw hulp is er nu een duidelijk signaal afgegeven dat er massaal wordt geprotesteerd tegen de huidige gang van zaken. We gaan door net zolang totdat signaal wordt omgezet in daden en een verandering voor het welzijn van de windhonden.