Heel goed nieuws voor Pili….

Als alles meezit mag Pili eind juli naar Nederland verhuizen. Onze bus rijdt half juli naar Spanje om hulpgoederen af te leveren, een aantal dagen later rijdt de bus terug naar Nederland met adoptie- pleeghonden. Pili zal dan één van de pleeghonden zijn, zij gaat bij een vrijwilliger van de stichting als pleeghond wonen, mooier zou natuurlijk zijn wanneer Pili direct naar een adoptiegezin zou kunnen verhuizen, maar….dit is al heel goed nieuws voor die mooie zwarte witte galga. Eén van onze vrijwilligers heeft Pili al een aantal keren bezocht in de shelter en verwonderd zich erover dat er zich tot nu toe nog geen adoptiegezin heeft gemeld, Pili is zo’n ontzettende lieverd.
Pili

‘]