Onder deze rubriek hebben wij informatie opgenomen over een aantal medische onderwerpen waarover u wellicht wat meer wil weten. Zo worden de “mediterrane ziektes” toegelicht, ziektes waarop uw galgo in Spanje met gunstig resultaat getest is. Andere, veelal specifiek voor de galgo geldende, onderwerpen worden behandeld zoals de narcose bij Galgo’s. Maar ook algemene onderwerpen, die dus ook voor een willekeurig ander ras van toepassing zijn, komen aan de orde.

Specifiek benodigde medische behandeling

Uiteraard heeft u een goede dierenarts en kunt u bij hem of haar met al uw vragen terecht en zal uw galgo bij hem/haar in goede handen zijn. Vanzelfsprekend zijn alle aan de stichting verbonden klinieken zeer goed op de hoogte van de soms specifiek benodigde medische behandeling van een galgo.

U kunt echter ook (eerst) medisch en/of gedragsdeskundig advies inwinnen bij de stichting. Zowel de dames in de Nazorg als die in het Adoptieteam hebben een ruime ervaring opgebouwd met vrijwel alle mogelijk voorkomenden aandoeningen of opvallend (afwijkend) gedrag bij de galgo’s. Het zou niet de eerste keer zijn dat er bij een galgo -zeker de eerste maanden na adoptie- een gewenningsproces plaats vindt waardoor de hond ‘anders dan anders’ is. De andere omgeving, het andere voer, andere mensen, ander klimaat, het is even wennen. Maar ook bij een galgo die al even in Nederland/België verblijft kan een andere omgeving (verhuizing) of nieuwe huisgenootjes (nieuwe hond) een (tijdelijke) verandering in gedrag teweeg brengen.

Vragen?

Heeft u vragen op medisch of gedragsdeskundig gebied en wilt u daar liever nog niet mee naar uw dierenarts stappen, neem dan even contact op met degene die de nazorg voor uw hond doet/deed of mail het Adoptieteam.

Gedragsdeskundigen

Mochten wij geen passende oplossing kunnen aandragen, dan hebben wij zo nodig een “tweede lijnsupport” in de vorm van een gedragsdeskundige.

De ervaring leert dat wij het merendeel van de vragen kunnen beantwoorden. Maar in sommige gevallen is het onmogelijk om een passend antwoord te geven zonder de “patiënt” te zien. In die gevallen kunt u het beste advies bij uw dierenarts inwinnen of op bezoek gaan bij een gediplomeerd gedragsdeskundige, bijvoorbeeld een die aangesloten is bij Alpha, de Nederlandse vereniging voor gedragstherapeuten voor honden.