Rickettsia conorrii

Rickettsia (conorii) is een intracellulaire bacterie die wordt overgedragen via de teek. De ziekte manifesteert zich voornamelijk in de zomermaanden wanneer er een hoge dichtheid van teken is. Deze ziekte komt vooral voor in de hele Middellandse Zeegebied, beschouwd als een endemisch gebied, hoewel het niet uitsluit dat we het ook in andere gebieden kunnen vinden.

De belangrijkste klinische symptomen zijn koorts, die vrij hoog kan zijn – 41 graden Celsius bereiken. Andere klinische symptomen die kunnen worden gevonden zijn: kreupelheid, lethargie, anorexia, spierpijn, buikpijn, braken, diarree en vergrootte lymfeklieren.

Zodra de ziekte is ontdekt, bestaat de behandeling uit het toedienen van een antibioticum (doxycycline) gedurende een periode van ongeveer 14 dagen, met een redelijk goede prognose.

Deze preventie is voornamelijk gebaseerd op het gebruik van lokale antiparasitaire behandelingen met als doel de blootstelling aan teken en de overdracht van pathogenen naar honden te verminderen. Hierbij kunt u denken aan een goede tekenhalsband of een middel in de vorm van tabletten, b.v. Milbamax.

De meeste honden die in de spaanse shelters komen, missen elke vorm van preventie, dus als ze op het platteland hedden geleefd, is het vrij algemeen dat ze besmet worden door teken of zandvliegen. Dit hoeft overigens niet altijd te betekenen dat ze ook ziek worden.

De test om te zien of honden zijn geïnfecteerd met Rickettsia conorri, wordt niet standaard uitgevoerd in de spaanse shelters, tenzij ze symptomen vertonen (of andere ziektes hebben die samenhangen met de teek, zoals bijvoorbeeld Lyme).