Narcose

Gezien de risico’s die een narcose met zich mee brengt voor de galgo, zijn er een aantal factoren waarop uw dierenarts moet letten. De risico’s zijn vrij gemakkelijk met een aantal voorzorgsmaatregelen te verminderen.

Het gebit

De meeste rescue galgo’s en podenco’s hebben in meer of mindere mate, mede afhankelijk van wie hun eigenaar is geweest, geen al te gezond leven gehad, vóór ze door een van onze shelters werden gered.

Registreer uw hond

Zoals u weet heeft uw hond een chip waarvan de gegevens bij aankomst in Nederland nog geregistreerd staan op het vorige adres in Spanje. Dat is veelal de shelter waar uw hond van afkomstig is. Chipnummer op uw naam…

Loslopen? Of niet…

Mag mijn galgo nu loslopen of niet? Op 6 maart j.l. ontvingen wij van Jelica Otter onderstaand mailtje. Daarin vermeldt zij het antwoord van het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op bovenstaande vraag. Dit standpunt van het ministerie…