Daniela
Podenco
  • Teef
  • Geboren: Februari 2016
  • Spanje   sheltercode ARC
  • Leishmania, erlichia en filaria negatief,
  • Bang # Intelligent # Lief # Sociaal
  • Daniela is goed met katten, heel goed met andere honden, heel goed met kinderen, heel goed met volwassenen

Dit kleine schatje (45 cm) is totaal gedesoriënteerd van straat gered. Sinds week 41 verblijft zij bij ons in de shelter. Daniela is een lief podencootje, maar nog wel wat angstig. Met de andere honden is zij heel sociaal, ze gedraagt zich rustig en is intelligent, wat voor een podenco gebruikelijk is.

Daniela komt in een voor haar vreemde omgeving terecht als zij geadopteerd wordt en zal aan veel moeten wennen. Leest u hier meer over dat proces.

Heeft u vragen over Daniela? Neem gerust contact op met ons team.  +31 649 929 554 (Barbara van Gog) of +31 613 448 381 (Irma Dijkink) of +31 634 603 218 (Britte Klarenbeek) of per  E-mail.