U heeft er voor gekozen om een incassomachtiging te verstrekken aan onze stichting om periodiek een bepaald bedrag van uw rekening te incasseren. Hiertoe dienen wij het door u ingevulde en ondertekende machtigingsformulier te ontvangen.

Nogmaals onze hartelijk dank voor uw donatie!

Formulier
Na het downloaden, printen, invullen en ondertekenen kunt u het formulier sturen naar het adres dat in de voetregel van het formulier staat vermeld: Johannes Postweg 15 D, 8308 PB Nagele, Nederland.

Download machtigingsformulier