Een hondje uit Spanje | Door Britte Klarenbeek

In Spanje ben je als galgo of greyhound je leven niet zeker. Na volledig uitgebuit te zijn op de renbaan of te zijn ingezet tijdens de jacht, wacht je een nog beroerder einde. Galgo’s worden op gruwelijke wijze gedood. Zo worden ze opgehangen, verdronken, in brand gestoken of levend begraven. Mocht je als jager hier allemaal geen zin in hebben, dan kun je een hond onderbrengen in een zogenaamd dodingstation. De kosten zijn ongeveer € 30,- per ongewenst dier, maar dan weet je wel zeker dat je er vanaf bent. Als je als galgo ‘geluk’ hebt, eindig je op straat en ben je gedoemd het bestaan van een zwerver te leiden. Als je écht geluk hebt, word je opgevangen door een shelter met lieve vrijwilligers die wél om je geven. Zij zorgen ervoor dat je de juiste medische zorg krijgt en dat je zo snel mogelijk een baasje vindt.

Stichting Greyhoundsrescue is een organisatie die zich al jaren inzet het galgoleed in Spanje te bestrijden. Deze organisatie biedt financiële hulp aan verschillende shelters, geeft voorlichting om bewustzijn te creëren en bemiddelt in adoptie. Veel hondjes vinden hun gouden mandje in Nederland. Regelmatig laait de discussie op over het idee dat het hier om een Spaans probleem gaat en dat we in Nederland eerst de dieren in Nederlandse asielen zouden moeten helpen. Natuurlijk is Greyhoundsrescue zich bewust van het feit dat ook in Nederland de nood hoog is. Toch is een Nederlands asiel niet met een Spaans asiel te vergelijken. In Spanje zijn de verblijven klein en ontbreekt iedere vorm van medische zorg en hygiëne. Daarnaast betekent het woord ‘vol’ in een Spaans asiel ook daadwerkelijk dat er geen hond meer bij past. Zeker in een tijd waarin regelmatig gerefereerd wordt naar Europese eenwording, moeten we niet denken dat de situatie in Spanje enkel een Spaans probleem is.

Op 26 juni 2013 stemde het Europees Parlement over de Schriftelijke Verklaring waarin werd verzocht een halt toe te roepen aan het mishandelen van galgo’s in Spanje. Aan deze verklaring werkten verschillende organisaties, waaronder Greyhoundsrescue, mee. De Schriftelijke Verklaring werd door 217 leden ondertekend. Helaas was dit niet voldoende om de verklaring aan de Europese Commissie voor te leggen. Een teleurstelling, maar toch lijkt er progressie te zijn. Zo worden sinds een aantal jaren steeds meer galgo’s herplaatst bij families in Spanje en wordt het probleem door verschillende dierenliefhebbers in Spanje erkend.

Op 26 november 2009 adopteerden wij Ruma, een galgo die net als haar soortgenoten een triest leven heeft geleid in Spanje. Ruma werd hoogzwanger en toch graatmager gevonden op straat. Voor zover we weten, hebben de pups het niet overleefd. Ruma zelf lijkt de gebeurtenissen in Spanje helemaal te zijn vergeten. Ze is opgebloeid tot een vrolijke, speelse hond. Maar dat Spaanse zonnetje hè… Dat mist ze nog iedere dag!

PINK! steunt Stichting Greyhoundsrescue met een gift van € 100,-. Ter ere van het bezoek van Guido Weijers op de ALV en zijn inzet tegen het uitbuiten van dieren, hebben wij – in samenwerking met Stichting Greyhoundsrescue – een adoptiehondje ‘Guido’ gedoopt.

Britte KlarenbeekSecretaris PINK!