Al jaren hebben wij het adoptiebedrag op hetzelfde peil kunnen handhaven, terwijl andere stichtingen reeds hogere bedragen in rekening brachten. Zo laag mogelijk houden is belangrijk, omdat wij zoveel mogelijk honden een kans willen geven op een veilig en liefdevol “thuis” voor altijd. De reden om een Galgo te adopteren mag natuurlijk niet gefrustreerd worden door een financiële barrière.

Verhoging is onontkoombaar

Helaas ontkomen we er niet aan het adoptiebedrag toch te verhogen. De verhoging is zo gering mogelijk gehouden. Per 5 maart 2015 bedraagt het adoptiebedrag € 250,-. Het gaat hier nadrukkelijk om nieuwe adopties vanaf die datum, niet om adopties die al afgesproken zijn.

Waarom een verhoging?

De kosten per hond stijgen jaarlijks. Het gaat hier om de vergoedingen voor de shelters en de deelname aan castratie- en sterilisatieprojecten. Ook zien wij voortdurend een stijging van de kosten om de honden naar Nederland en België te laten vliegen. Daarnaast nemen ook de medische- en voerkosten toe van de honden die tijdelijk worden opgevangen.

Registratie chipgegevens

Het team van GRH  heeft vergevorderde plannen om de identificatie en registratie van alle honden die uit Spanje komen al voor de nieuwe eigenaren te verzorgen. Een service die ook voor een veilige overdracht van de hond zorgt. In Nederland aangekomen leiden de chipgegevens direct naar de nieuwe baasjes. Binnenkort hopen wij hier meer over te kunnen vertellen.